Wanneer blozen een probleem wordt

Wanneer blozen een probleem wordt

Velen van ons blozen weleens. De één ervaart het als een probleem en de ander niet. Echter, wanneer een medische oorzaak er aan ten grondslag ligt, dan kan blozen echt een probleem zijn. Bij welke oorzaken is blozen een probleem?

Wat is blozen?

Aan de oppervlakte van je huid liggen allemaal hele kleine bloedvaatjes. Als gevolg van een onvrijwillige respons van het sympathische zenuwstelsel verwijden deze bloedvaatjes, waardoor de huiddoorbloedding toeneemt. Het gevolg kan zijn dat je huid rood wordt, vlekken ontstaan en dat je het warm krijgt.

Hoe snel en hoe erg iemand bloost, is per persoon verschillend. Wel is het zo dat hoe lichter en dunner de huid, hoe beter je het blozen kunt zien.

Wat zijn de oorzaken?

Blozen is in de meeste gevallen een sociaal hinderlijke aandoening en niet echt een medische aandoening. In de meeste gevallen is het een kortdurende reactie op een angstige, emotionele of spannende situatie.

Echter, het is mogelijk dat een onderliggende medische aandoening de oorzaak is. Welke medische aandoeningen kunnen blozen veroorzaken?

Medische oorzaken blozen

Blozen kan ook onder andere de volgende medische oorzaak hebben:

Menopauze

Opvliegers zijn waarschijnlijk één van de meeste bekende symptomen van de menopauze. Deze opvliegers worden veroorzaakt door schommelende oestrogenenspiegels. Door deze schommelingen ontvangt de hypofyse (onze thermostaat) verkeerde signalen, waardoor deze denkt dat je lichaamstemperatuur te hoog is. Hierdoor krijgt je lichaam het commando om warmte kwijt te raken. Dat gebeurt door de bloedvaten net onder de huid wijd open te zetten wat een plots opkomend gevoel van warmte veroorzaakt.

Carcinoïd syndroom

Dit syndroom wordt veroorzaakt door een neuro-endocriene tumor. Hierbij ontstaat er onder andere een verhoging van serotonine in het bloed wat klachten als: opvliegers, diarree, benauwdheid, misselijkheid, duizeligheid of buikpijn kan veroorzaken.

Te snel werkende schildklier

Mensen met een te snel werkende schildklier kunnen als gevolg hiervan last krijgen van warmteaanvallen met blozen als bijkomend effect.

Roodvonk

Roodvonk komt vooral voor bij kinderen van drie tot zes jaar, en in mindere mate bij volwassenen. Deze infectie veroorzaakt een rode uitslag die vaak op de borst begint en uitbreidt naar andere lichaamsdelen.

Rosacea

Rosacea is een veel voorkomende aandoening die op lange termijn roodheid van de huid veroorzaakt, meestal op het gezicht. De aandoening begint meestal met blozen, waardoor de huid tijdelijk rood lijkt. Deze perioden van blozen worden langer wanneer rosacea vordert.

Autonome hyperreflexie

Door een overdreven reactie op een prikkel onder het niveau van de dwarslaesie stijgt de bloeddruk snel, waardoor iemand rode vlekken en roodheid in het gezicht kan krijgen.

Niacine

Een te grote inname aan niacine (vitamine B3) kan een warme, rode huid veroorzaken als gevolg van een bloedvatverwijding. Dit blozen is onschadelijk en verdwijnt meestal binnen een aantal uren.

Medicijnen

Ook het gebruik van bepaalde medicijnen kan een bloosreactie uitlokken. Medicijnen die dit uit kunnen lokken zijn onder andere: vasodilatatoren, corticoïden, chemotherapie, morfine, cholinergica, cyclosporine, rifampicine en sildenafil.

Hoe kan blozen behandeld worden?

In eerste instantie zal er gekeken worden wat de oorzaak van het blozen is. Wanneer een medische aandoening de oorzaak is, dan zal deze behandeld worden. Natuurlijk zal de arts vragen naar bepaalde medicijnen die je slikt, hoe het zit met je voeding en vragen naar andere bekende uitlokkende factoren.
Hij/zij zal een klinisch medisch onderzoek uitvoeren, eventueel aangevuld met een bloedafname. Wanneer bepaalde emotionele zaken een rol spelen, dan kan je arts je doorverwijzen naar een psycholoog voor psychotherapie.

Op het moment dat alle medische zaken zijn uitgesloten, dat je je levensstijl hebt aangepast en psychotherapie onvoldoende effect heeft, dan kan een operatie worden overwogen. Bij deze kijkoperatie onderbreekt de arts een zenuw die instaat voor de zweetregulatie op een bepaalde plek en die bloosreacties uitlokt. Door dat onderbreken zal iemand niet meer blozen. Deze chirurgische behandeling heet een thoracale sympatectomie.

Wat kan je zelf doen?

Om blozen te verminderen, kun je alvast een aantal zaken zelf doen:

  • Beperk de hoeveelheid alcohol die je drinkt. Het blijkt dat bepaalde mensen gevoeliger zijn voor blozen na het drinken van alcohol. Bij hen is het enzym dat alcohol afbreekt niet actief.
  • Ook het eten van sterk gekruid eten kan het blozen verergeren, dus vermijdt of beperk het eten hiervan.
  • Hoge temperaturen en zon kan het blozen doen verergeren. Vermijd dit dan voor zover dat mogelijk is.
  • Beperk de inname van niacine of vitamine B3.
  • Wanneer extreme emoties, waaronder stress en angst de oorzaak zijn, probeer deze dan door middel van bepaalde cognitieve trainingen of ontspanningstechnieken onder controle te krijgen. Ook hypnose kan werken om emotionele factoren onder controle te krijgen.

 

Bronnen: UZA, Huisarts en Wetenschap en Dermatology Times

Delen:  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief