piep in de oren

 • #1

  Standaard heb ik een hoge pieptoon in mijn oren. De ene keer is het alleen wat harder dan de andere keer. Hierdoor is het voor mij vaak moeilijk om in compleet stille te zijn, omdat die pieptoon dan erg opspeelt. Een vriendin van mij zegt dat het mogelijke wijs een gehoor apparaat mij hier vanaf kan helpen. Heeft iemand hier ervaring mee?

  Alvast bedankt

  Anoniem

  Reageer
  #2

  Ook ik heb al jaren een piep in de oren. Sinds 8 jaar draag ik gehoorapparaten omdat mijn gehoor achteruit ging en ik lawaaidoof bleek te zijn (op 35-jarige leeftijd). De piep is er nog steeds dus daar helpen de apparaten niet voor. Wel is het zo dat een piep in de oren een kenmerk kan zijn van lawaaidoofheid. Dus laat je gehoor eens testen dan kun je dat eventueel uitsluiten. Suc6

  Reageer
  #3

  Tinnitus of oorsuizen is het horen van sis-, fluit-, brom- of pieptonen in één of beide oren. De waarneming wordt door de lijder gedaan maar niet door anderen (95%). Het waargenomen geluid kan zo luid zijn dat het horen wordt belemmerd. De naam komt van het Latijnse Tinnitus Aurium, wat 'gerinkel in de oren' betekent.

  Tinnitus kan onder andere veroorzaakt worden door:

  gehoorschade (meest voorkomende vorm met 13%) door zeer harde geluiden. Tinnitus is dan een teken van beginnende gehoorschade.
  grote emotionele spanningen: traumatisch geluid (geluid gekoppeld aan een trauma), burn-out, stress en oververmoeidheid, posttraumatische stress-stoornis, paniekstoornis en angststoornis en depressiviteit
  trauma aan hoofd (schedelfractuur), nek, of barotrauma
  sommige ototoxische medicijnen: aspirine, diuretica, aminoglycosiden, kinine
  cerebrovasculaire oorzaak (hoge bloeddruk, diabetes en atherosclerose )
  neurodegeneratieve oorzaak (alzheimer)
  chronische middenoorontsteking
  otosclerose
  oorsmeer
  de ziekte van Ménière
  een ontsteking van een verstandskies
  een brughoektumor

  Reageer
  #4

  Er is sprake van tinnitus als iemand een geluidsgewaarwording heeft zonder dat er een externe bron aan te wijzen is. Men hoort geluiden die er niet zijn. Zo`n geluid kan in alle mogelijke vormen voorkomen: ruisen, geluid als van de zee, fluiten, suizen, muzikale geluiden, hoog of laag, continu of afwisselend, hard of zacht. Een deel van deze mensen ondervindt hiervan zoveel hinder, dat een normaal leven verstoord wordt. Voortdurend lawaai in je hoofd kan ontwrichtend werken..
  De volledige Latijnse term voor oorsuizen is Tinnitus Aurium, wat "gerinkel van de oren" betekent. Vaak wordt oorsuizen aangeduid als tinnitus.
  Tinnitus gaat vaak gepaard met gehoorverlies en is in de meeste gevallen een soort bijproduct van slechthorendheid. Het kan een uiting zijn van een andere aandoening.
  Tinnitus leidt lang niet in alle gevallen tot problemen. Het is geen ziekte, maar een symptoom. Wel kan er in enkele, nogal zeldzame gevallen een oorzaak aan ten grondslag liggen, die behandeld kan of moet worden.
  Meestal geldt voor tinnitus: niet gevaarlijk, maar wel lastig en belastend. Soms valt het iemand alleen maar op in stille omstandigheden. In sommige gevallen is het zo erg dat je niet meer goed slaapt. Soms verstoort het geluid de concentratie en lijdt het werk eronder . Tinnitus geeft af en toe ook problemen omdat de omgeving het niet begrijpt. Hierdoor kunnen spanningen en conflicten ontstaan, en zelfs verlies van sociale contacten en vereenzaming.
  Bij veel mensen blijft de oorzaak van hun tinnitus onbekend. Maar bij sommigen is er een duidelijke oorzaak aan te wijzen . Die oorzaak kan en moet soms behandeld worden.
  De last die tinnitus kan opleveren, wordt dan ook niet uitsluitend bepaald door het soort en het volume van het geluid dat men waarneemt. Zoals bij de meeste lichamelijke klachten het geval is, is er ook bij tinnitus sprake van een voortdurende wisselwerking van lichaam en geest.
  Dit betekent, dat tinnitus gevolgen heeft voor de wijze waarop iemand psychisch en sociaal functioneert, maar ook dat deze wijze van functioneren van invloed is op de tinnitus. Zo kan tinnitus vergezeld gaan van gevoelens van machteloosheid en neerslachtigheid. En kunnen die gevoelens op hun beurt de last versterken die men ondervindt van de tinnitus.
  Tinnitus brengt vaak allerlei klachten met zich mee: concentratiemoeilijkheden, angst en snel geïrriteerd zijn. Die aandacht voor de eigen tinnitus is vaak sterk gekleurd door emoties als angst, wanhoop en boosheid. Die bijkomende klachten en emoties zorgen er op hun beurt weer voor dat het moeilijker is om de tinnitus te gedogen of te negeren. Soms versterken ze de last die men van de tinnitus ondervindt.
  Bovendien kunnen problemen op andere levensterreinen de invloed van tinnitus versterken. Onverwerkte problemen, stress, problemen in werk, relatie of gezin kunnen de tinnitus versterken en/of de negatieve beleving van tinnitus versterken.
  Voor iedereen die tinnitus heeft is het dan ook erg belangrijk om inzicht te krijgen in zoveel mogelijk factoren die een rol kunnen spelen bij de last die men er van ondervindt. De praktijk wijst uit, dat hoe meer controle men kan uitoefenen op zijn of haar tinnitus, des te minder last men ervan ondervindt. Soms lukt dat niet zonder hulp van buitenaf. En dan is het zoeken naar professionele hulp zinvol en gewenst.

  Oorsuizen is een symptoom waaraan een ziektebeeld ten grondslag kan liggen. Belangrijk is zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een oorzaak. Vooral in het eerste stadium is er soms nog wel wat aan te doen. Er zijn verschillende oorzaken voor oorsuizen mogelijk.
  Wanneer u last heeft van tinnitus, aan een of aan beide oren, is het verstandig hieroveruw huisarts of een KNO-arts te raadplegen. Zorg dat u een uitgebreid onderzoek krijgt. Tinnitus blijkt bij een aantal mensen een `bijverschijnsel` te zijn van een andere ziekte die heel goed te genezen is. Te denken valt aan bijvoorbeeld aan een hoge bloeddruk en sommige infectieziekten.

  Afhankelijk van uw situatie kan zo`n onderzoek bestaan uit:
  Een uitgebreid onderzoek naar de ziektegeschiedenis en de leefwijze (voedings- en eetgewoonten, medicijngebruik, stress, slaap, trauma, ziekte etc.).
  Keel-, neus- en ooronderzoek.
  Onderzoek van het gehele halsgebied.
  Bloedonderzoek, zowel oriënterend als gericht, afhankelijk van de ziektegeschiedenis.
  Röntgenonderzoek van het rotsbeen, waarin ons gehoororgaan ligt, van kaakholte en kaakgewrichten.
  Scanneronderzoek naar een eventuele tumor aan de schede van de gehoorzenuw.
  Op basis hiervan wordt een diagnose opgesteld en beslist of er sprake is van een behandelbare, moeilijk behandelbare of niet-behandelbare tinnitus.

  Sterkte

  Reageer
  #6

  Bedankt voor je informatie, dat is meer als dat ik van de KNO arts heb gekregen. Die volstaat met dat mijn binnenoor is beschadigd en dat er niets aan te doen is, succes ermee.

  Nu ik dit zo lees, zie ik dat de "piep" niet uit de lucht hoeft komen te vallen, maar dat er een aanleiding kan zijn/ het een waarschuwing is van het lichaam dat er meer aan de hand is.

  Ga nu zeker aandringen op meer onderzoek en zal mijn werkgever informeren.

  Ik merk namelijk in mijn werk dat ik erg moe word van de piep.

  Nogmaals bedankt.

  Reageer
  #7

  Het lijkt mij juist dat de diagnose van een medisch specialist in de keel, neus en oor geneeskunde die jou heeft onderzocht het beter weet wat er in jouw geval is dan wat je leest in ervaringen van willekeurige anderen die vergelijkbare klachten hebben.

  Tinnitus is een symptoom dat door verschillende aandoeningen kan worden veroorzaakt, waaronder bij jou bij schade aan het binnenoor.

  Als je vindt dat jouw KNO-arts te weinig heeft uitgelegd en als je dus nog vragen hebt, maak dan een lijstje van deze vragen en ga ermee naar je huisarts. Jouw eigen huisarts kent jouw medisch dossier, en weet welke diagnose de KNO-arts bij jou heeft gesteld.

  Reageer
  #8

  Ik heb nu al een week ofzo.. last van een piep in mijn linker oor..
  En is het dus echt waar dat er niks aan gedaan kan worden??
  Daar maak ik me eigenlijk wel zorgen over....

  Reageer
  Bereken hier je BMI

  De Body Mass Index (BMI) geeft uw gezondheidsrisico weer o.b.v. uw lichaamsgewicht en lengte. Vul het in en ontvang direct per mail de uitslag met het bijbehorende gezondheidsadvies

  cm
  KG
  #9

  Wat is bij jou de aanleiding geweest?

  Geluidsoverlast op een popconcert of in een disco, of ben je misschien verkouden geweest...?

  Reageer
  #10

  Is er een relatie tussen het veelvuldig gebruik van GSM en Tinnitus?
  Ik heb sinds twee maanden een piep ik mijn rechteroor waarmee ik daarvoor 10 jaar intensief met GSM en decttelefoons hebt gebeld. Overigens is mijn algehele gevoeligheid voor geluid en geur toegenomen. Het lijkt een soort overprikkeling.

  Reageer
  #11

  Ja, wel als je je telefoon te hard hebt staan. dat kan het oor beschadigen. Dat wordt dan lawaaischade genoemd.

  Reageer
  #12

  [u]Mogelijke oorzaken van subjectief oorsuizen[/u]: verwondingen, direct veroorzaakt door het reinigen van oren met wattenstaafjes of lucifers. Ook indirecte verwondingen zoals scheuring van het trommelvlies, schedelblessures of een whiplash; lawaai. Door blootstelling aan een plotselinge en extreme hoeveelheid geluid, wordt het trommelvlies of binnenoor beschadigd. Ook langdurig lawaai, zoals op een bouwterrein kan afnemend gehoorvermogen in combinatie met tinnitus veroorzaken; bijwerkingen van medicijnen. Stoffen zoals het potentieel gevaarlijke acetylsalicylzuur kunnen tinnitus veroorzaken; otosclerose. Deze meestal erfelijke aandoening wordt veroorzaakt door een veranderingsproces in het bot. Hardhorendheid en oorsuizen zijn de belangrijkste symptomen; chronische middenoorontsteking. Bij deze ontsteking scheidt het slijmvlies van het middenoor, dat via de buis van Eustachius met de keelholte in verbinding staat, wondvocht af. Meestal is er ook sprake van een defect aan het trommelvlies, met slechthorendheid en oorsuizen als gevolg; hart- en vaatziekten. Een te hoge of te lage bloeddruk kan oorsuizen veroorzaken. Ook arteriosclerose (aderverkalking) kan oorsuizen veroorzaken als de toenemende afzettingen aan de vaatwanden de vaten vernauwe; bloedafwijkingen. Een gebrek aan rode bloedlichaampjes, ijzer of rode bloedkleurstof kan oorsuizen veroorzaken. Ook een teveel aan rode bloedlichaampjes kan dit effect hebben. Verder kan slechte doorbloeding tinnitus tot gevolg hebben; (Sommige) stofwisselingsziekten. Sommige stofwisselingsstoornissen gaan gepaard met oorsuizen, zoals vetstofwisseling, jicht, diabetes, nier- en schildklierkwalen en vitaminegebrek; halswervelkolomsyndroom. Veranderingen in de bouw van de halswervelkolom kunnen leiden tot oorsuizen; kaakproblemen. Als het kaakgewricht slijt, kan dat leiden tot tinnitus; narcose. Door narcose kunnen er grote bloeddrukschommelingen ontstaan. Daardoor kan de doorbloeding in het binnenoor tijdelijk minder goed zijn, met oorsuizen als gevolg; allergieën. Oorsuizen kan ontstaan bij een heftige uitbraak van een allergie. Dit komt mogelijk doordat de buis van Eustachius dicht gaat zitten door de slijmvlieszwellingen waar de allergie mee gepaard gaat; infectieziekte. Deze kan de weerstand van het lichaam aantasten. Bij zo`n aanval van algehele zwakte kan tinnitus ontstaan; oorsmeerprop. Harde proppen van oorsmeer - vaak het gevolg van overdreven hygiëne - kunnen hinderlijke oorsuizen, een vol gevoel in het oor en lichte slechthorendheid veroorzaken. Het virus of bacterie kunnen het binnenoor beschadigen; acusticus-neurinoom of brughoektumor. Als dit goedaardige maar zelden voorkomende gezwel groeit, kunnen functies uitvallen die door de gehoorzenuw worden gestuurd. Hierdoor ontstaat onder meer oorsuizen; immogene slechthorendheid. Deze aandoening, die zelden voorkomt, wordt veroorzaak door een gestoorde autoimmuunreactie en gaat vaak gepaard met oorsuizen.

  [u]Mogelijke oorzaken van objectief oorsuizen[/u]: mankementen aan de bloedvaten (vasculaire oorzaken). Vaak kan het bloed door vaatvernauwing niet ongehinderd door de vaten stromen. Door de vernauwing ontstaat er een stroomversnelling van het bloed, die het ruisende geluid veroorzaakt; mankementen aan de spieren (musculaire oorzaken). Bij het niet goed functioneren van de buis van Eustachius (die het middenoor met de keelholte verbind en zorgt voor opheffing van drukverschillen) ontstaan willekeurige bewegingen die klikkende geluiden veroorzaken. Ook de gehemeltespieren en de spieren in het middenoor kunnen geluiden opwekken.

  [u]Samenhang met andere hoorproblemen[/u]: gehoorverlies. Oorsuizen en slechthorendheid gaan vaak hand in hand. Dat geldt ook voor ouderdomsslechthorendheid; plotsdoofheid. Dit acuut optredend, meestal eenzijdig gehoorverlies gaat in negentig procent van de gevallen gepaard met oorsuizen; ziekte van Ménière. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bepaalde verandering in het binnenoor; het belangrijkste kenmerk van de ziekte is de combinatie van draaiduizeligheid, slechthorendheid en tinnitus; hyperacusis. Overgevoeligheid voor geluid gaat vaak samen met oorsuizen. Ongeveer dertig procent van de mensen die tinnitus hebben, kampen ook met hyperacusis.

  Lees verder op de website van de [u]Nederlandse vereniging voor Slechthorenden[/u]: http://www.nvvs.nl

  Reageer
  #13

  heb vorige week dinsdag een kleine operatie gehad waardoor ik in narcose ben geweest. en heb nu aan m'n rechteroor een piep. eerst ging ie weg, maar nu blijft het piepen. ik wordt er gek van.

  Reageer
  #14

  Ik heb al sinds mijn jeugd een piep en ruis in beide oren, daarbij komt ook nog eens dat geluiden soms heel erg hard klinken. bijv. Als iemand bestek in de la legt, klinkt dat voor mij als het er van een afstandje wordt in gegooit. Als mijn kinderen in bed liggen hoor ik precies wanneer een bloot voetje het laminaat raakt. Soms is het om gek van te worden, de piep, ruis en dan geluiden die zo hard klinken. Tot nu toe is er niemand geweest die me kan helpen, ga ik naar een k.n.o.arts voor zo'n geluidstest krijg ik te horen dat mijn oren alleen maar super goed zijn, maar waar komen die knetter vervelende piep en dat geruis dan vandaan ??
  Ze zijn bij mij in de buurt, twee huizenblokken verder, de gevels aan het schoonspuiten, wat denk je, ik wordt gestoort van dat geluid dat ik dus de hele dag mag aanhoren.
  Is er iemand die mij kan verklaren wat er met mijn oren aan de hand is???

  Reageer
  #15

  Ik denk dat jij een van de vele mensen bent die zo'n sterk ontwikkelt gehoor heeft dat je jouw eigen bloed hoort stromen. Hier is heel weinig aan te doen, behalve dat je je er minder van gaat aantrekken. Het moet mij van het hart dat het vaker voorkomt bij mensen die niet zo lekker in hun vel zitten, mentaal gezien. Deze mensen letten veel meer op zichzelf dan andere mensen dat doen, ze zijn vaker angstig en denken bij ieder dingetje dat er iets aan de hand kan zijn. heel erg vervelend maar medisch gezien volkomen onschuldig, afgezien van juist de angst. het zou in voorkomende gevallen zinvol zijn te achterhalen waar deze angst vandaan komt om 'bekender' te worden met deze gevoelens zodat je ze ook beter gaat begrijpen. Dat is mijn mening.

  Reageer
Reageer op: piep in de oren


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">

Upload bijlagen

Maximaal toegestane bestandsgrootte is 1 MBVoeg nog een bestand toe

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief