Vroegtijdige diepe hersenstimulatie belangrijk bij Parkinson

0000109004-9

Nieuw onderzoek toont aanzienlijke voordelen van vroegtijdig gebruik van diepe hersenstimulatie van Medtronic voor de progressie van de ziekte van Parkinson. De resultaten van de EARLYSTIM-studie die in The New England Journal of Medicine werden gepubliceerd, tonen opmerkelijke verbeteringen in de levenskwaliteit en de motorische invaliditeit van patiënten.

Uit resultaten van een klinische studie die onlangs in The New England Journal of Medicine werden gepubliceerd, komt naar voren dat het gebruik van diepe hersenstimulatie (DBS) van Medtronic (NYSE: MDT) grote voordelen oplevert voor patiënten met vroege motorische stoornissen als gevolg van de ziekte van Parkinson, in vergelijking met alleen de beste medische behandeling.[1]

De eerste grote, multicentrische, gerandomiseerde, gecontroleerde studie voor de evaluatie van parkinsonpatiënten met vroege motorische stoornissen[2]toonde aan dat patiënten die behandeld werden met DBS-therapie en de beste medische behandeling kregen, na twee jaar (p=0,002) een gemiddelde verbetering van 26% in hun ziekte gerelateerde levenskwaliteit meldden. Ter vergelijking bleven verbeteringen uit bij patiënten die alleen de beste medische behandeling kregen.[3] De klinische studie omvatte 251 patiënten met de ziekte van Parkinson en vond plaats in 17 centra in Duitsland en Frankrijk. De patiënten werden gedurende twee jaar gevolgd.

EARLYSTIM-studie

Aanvullende belangrijke bevindingen van de EARLYSTIM-studie na twee jaar omvatten:

  • Een verbetering van 53% in de motorische vaardigheden (in een toestand zonder medicatie) bij patiënten die werden behandeld met DBS-therapie van Medtronic, in vergelijking met het uitblijven van veranderingen bij patiënten die alleen de beste medische behandeling kregen (p<0,001).[4]
  • Een verbetering van 30% in verschillende dagelijkse activiteiten, waaronder spreken, schrijven, aankleden en lopen, bij deelnemers met DBS-therapie van Medtronic in de slechtste toestand (stimulatie uit), in vergelijking met een verslechtering van 12% bij degenen die alleen de beste medische behandeling kregen (p<0,001).[5]
  • Een verbetering van 61% in levodopa-geïnduceerde complicaties, waaronder dyskinesieën en motorische fluctuaties, na twee jaar bij deelnemers die DBS-therapie van Medtronic kregen, in vergelijking met een verslechtering van 13% bij degenen die alleen de beste medische behandeling kregen (p<0,001).[6]
  • Een afname van 39% van de dagelijkse levodopa-equivalente dosering in de groep met DBS-therapie van Medtronic, versus een toename van 21% in de dosering bij patiënten die alleen de beste medische behandeling kregen (p<0,001).

“Deze resultaten betekenen een verandering in de manier waarop patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen worden behandeld. Ook bewijzen ze dat diepe hersenstimulatie de levenskwaliteit van patiënten kan verbeteren, zelfs in de vroege stadia van de ziekte van Parkinson wanneer fluctuaties en dyskinesie zich net openbaren en artsen traditioneel gezien alleen vertrouwen op geneesmiddelen”, zei Günther Deuschl, professor Neurologie aan de Christian Albrechts Universiteit in Kiel en hoofdonderzoeker van de EARLYSTIM-studie in Duitsland.

“Deze resultaten kunnen artsen meer vertrouwen geven voor een vroeger gebruik van DBS-therapie in de progressie van de ziekte bij patiënten die aan de desbetreffende selectiecriteria voldoen,” zei Yves Agid, professor Neurologie in het academisch ziekenhuis Pitié-Salpêtrière in Parijs en hoofdonderzoeker van de EARLYSTIM-studie in Frankrijk.

Momenteel wordt DBS-therapie hoofdzakelijk gebruikt voor de behandeling van parkinsonpatiënten in de gevorderde stadia van de ziekte van Parkinson met invaliderende, door levodopa-geïnduceerde motorische stoornissen die niet langer met succes kunnen worden behandeld met alleen medicatie. De gemiddelde deelnemers aan de EARLYSTIM-studie ervoeren symptomen van de ziekte van Parkinson met een gemiddelde ziekteduur van 7,5 jaar, ruwweg vijf jaar korter dan deelnemers aan eerdere studies[2], waardoor onderzoekers de voordelen van DBS-therapie konden testen bij recentelijk geopenbaarde motorische fluctuaties en dyskinesie en bij patiënten waarbij de beroeps- en psychosociale vaardigheden nog niet zijn aangetast. De deelnemende patiëntenpopulatie bevond zich ook in een eerder stadium van de ziekte, volgens de evaluatie van de invaliditeitscriteria van de Hoehn & Yahr-schaal[2] . Dit is het meest gebruikte systeem voor de beschrijving van de progressie van de symptomen van de ziekte van Parkinson.

“Dit is een opwindende nieuwe ontwikkeling in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Deze studie toont aan dat het niet alleen veilig is om parkinsonpatiënten in een vroeger stadium te behandelen met diepe hersenstimulatie, maar ook dat patiënten er grotere therapeutische voordelen bij hebben dan bij alleen de beste medische behandeling. Met andere woorden: het vergroot het bereik van de therapeutische tijdspanne waarbinnen patiënten baat kunnen hebben bij DBS,” aldus Lothar Krinke, Ph.D., vice president en general manager van het wereldwijde ‘deep brain stimulation’-bedrijfsonderdeel van de Neuromodulation-divisie van Medtronic. “Medtronic zet zich in om een onderzoek als de EARLYSTIM-studie, een unieke samenwerking tussen de industrie en de wetenschap, te ondersteunen.”

De primaire veiligheidsparameters van de klinische studie, zoals psychologisch welzijn en geheugen, en de algehele incidentie van bijwerkingen verschilden niet tussen de twee behandelgroepen. In vergelijking met de beste medische behandeling waren er meer patiënten in de neurostimulatiegroep (DBS) met ernstige bijwerkingen. Dit veiligheidsprofiel is wat type en frequentie betreft gelijk aan de huidige DBS-therapie van Medtronic voor de ziekte van Parkinson.

OVER DE DBS-THERAPIE VAN MEDTRONIC

De DBS-therapie van Medtronic maakt gebruik van een operatief geïmplanteerd medisch apparaatje, dat lijkt op een pacemaker, voor de afgifte van zwakke elektrische pulsen aan specifieke doellocaties in de hersenen. Elektrische stimulatie van deze gebieden leidt tot  verbetering van de motorische symptomen van de ziekte van Parkinson en van levodopa-geïnduceerde motorische stoornissen. De stimulatiesterkte kan worden ingesteld en van buitenaf aangepast door een daarvoor opgeleide arts, om zodoende een maximale symptoomonderdrukking te bereiken en bijwerkingen tot een minimum te beperken. Meer dan 100.000 patiënten over de hele wereld krijgen DBS-therapie van Medtronic.

De therapie is momenteel goedgekeurd op veel locaties in de wereld, waaronder Europa en de Verenigde Staten, voor de behandeling van de invaliderende symptomen van essentiële tremor, gevorderde ziekte van Parkinson en chronische onbehandelbare primaire dystonie, waarvoor de goedkeuring in de Verenigde Staten onder humanitarian device-vrijstelling (HDE, Humanitarian Device Exemption) staat. In Europa en Canada is DBS-therapie goedgekeurd voor de behandeling van refractaire epilepsie. De therapie is in de Europese Unie ook goedgekeurd voor de behandeling van ernstige, behandelingsresistente obsessieve-compulsieve stoornissen, en in de Verenigde Staten is goedkeuring voor deze indicatie verleend onder een HDE.

Bronnen:

[1]  Schuepbach WMM, Rau J, Knudsen K, et al., Neurostimulation for Parkinson’s disease with early motor complications. N Engl J Med 2013;368:610-22
[2] Deuschl G, et al., Stimulation of the subthalamic nucleus at an earlier disease stage of Parkinson’s disease: Concept and standards of the EARLYSTIM-study, Parkinsonism and Related Disorders (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.parkreldis.2012.07.004
[3] Levenskwaliteit beoordeeld aan de hand van de Parkinson’s Disease Questionnaire (PDQ-39)- Summary Index.
[4] Beoordeeld aan de hand van de Unified Parkinson’s Disease Rating Scale deel III
[5] Beoordeeld aan de hand van de Unified Parkinson’s Disease Rating Scale deel II
[6] Beoordeeld aan de hand van de Unified Parkinson’s Disease Rating Scale deel IV
Bron: Medtronic.com

Delen:  
reactie op “Vroegtijdige diepe hersenstimulatie belangrijk bij Parkinson
  1. 2 jaar volgen is niet lang. Hoe ziet het leven van een DBS-patiënt eruit na 7 of 10 jaar!

    Geschreven door Ienemie op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief