geheugen

 • #1

  ik heb tot nu toe 4x een wegraking gehad.
  was voor en na de wegraking prima in orde.
  ik ben die kleine stukjes totaal kwijt. het duurde volgens mij 1a2 minuten.
  mijn huisarts zegt dat ik in gedachten ben geweest.
  maar ik weet voor 100% dat dit niet zo is.
  wie kent dit verschijnsel???

  Reactie
  #2

  Ans, kun je je ervaring nauwkeurig beschrijven?

  Reactie
  #3

  De medische term syncope of collaps of informeel flauwvallen beschrijft een kortdurende en vanzelf-overgaande bewusteloosheid veroorzaakt door een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen. Syncope is een vorm van 'wegraking', gedefinieerd als een 'kortdurende, vanzelf overgaande bewusteloosheid niet ten gevolge van een hersenschudding'. Het bewustzijnsverlies leidt tot verlies van lichaamshouding door het wegvallen van de spiertonus.

  Er is een viertal hoofdgroepen van oorzaken die ertoe leiden dat de bloedtoevoer naar de hersenen tijdelijk onvoldoende wordt:

  Het hart via ofwel ritmestoornissen ofwel structurele hartziekten
  Bij ritmestoornissen gaat het meestal om een versnelling of vertraging van de hartslag tot aan een stilstand toe, waardoor de bloedsomloop vrij abrupt stagneert. Syncope door een ritmestoornis kan onder allerlei omstandigheden optreden, in rust zowel als tijdens inspanning. Mogelijk bijkomende verschijnselen zijn pijn op de borst en hartkloppingen,veel moe zijn,en aanhoudende hoofdpijn,wat kan resulteren in een collaps

  Onvoldoende vocht in het lichaam
  Hypovolemie komt meestal voor samen met andere aandoeningen, en is ook te kenmerken als uitdroging. Het is zelden een geïsoleerde oorzaak van syncope. De kans op syncope door hypovolemie is het grootst in staande houding. Een zeldzame oorzaak, meestal zal de uitdroging ook duidelijk zijn.

  Autonoom falen
  Indien het autonome zenuwstelsel faalt, worden bloedvaten in de benen onvoldoende samengeknepen in staande houding, zodat het bloed naar de benen zakt. De bloeddruk zakt vanaf het moment van opstaan (orthostatische hypotensie) en kan binnen seconden tot vele minuten een niveau bereiken waarbij de hersenen niet meer functioneren. Het komt bij tieners net na de groeispurt zo vaak voor dat het vrijwel normaal mag worden genoemd. In dit geval is behandeling vrijwel nooit nodig; een advies om voor het opstaan even rechtop te zitten is meestal voldoende. Na een paar jaar is het probleem voorbij. Autonoom falen wordt daarnaast wel door medicatie veroorzaakt, vervolgens door ziekten zoals nierziekten en suikerziekte, en soms door neurologische degeneratieve ziekten.

  Reflexsyncope
  Het lichaam kent een reflex waardoor de bloeddruk zakt en het hart trager slaat; deze reflex via het autonome zenuwstelsel (n. vagus) remt zo de bloedsomloop, wat tot syncope kan leiden. De reflex kan op talloze wijzen uitgelokt worden, waarvan de bekendste de vasovagale syncope betreft, waarbij angst, een soms geringe lichamelijke pijnprikkel, zoals door bloedprikken of door een injectie, of het zien van bloed, de reflex uitlokken. Reflexsyncope is verreweg de meest voorkomende maar ook de meest onschuldige vorm van syncope.

  Alle vier de hoofdvormen kunnen onderverdeeld worden in diverse andere vormen. Alle vormen hebben enkele kenmerken gemeen, namelijk die welke gerelateerd zijn aan verminderde bloeddoorstroming van hersenen en ogen. Deze verschijnselen zijn donker zien (niet altijd), de bewusteloosheid zelf (altijd), schokken tijdens de bewusteloosheid (niet altijd), urine-incontinentie (niet altijd), en omvallen. In alle vormen treedt het herstel van bewustzijn vrij snel op, en is de betrokkene snel goed bij, welke kenmerken kunnen helpen bij het onderscheid met epilepsie, dat ook tot een wegraking kan leiden.

  Reactie
  #4

  Wat is géén syncope?

  De terminologie van syncope en verwante aandoeningen is een van de meest verwarrende in de hele medische wereld. In Nederland wordt ook wel het woord 'collaps' gebruikt, maar dat wordt in de praktijk voor alle mogelijke aandoeningen gebruikt die met een val gepaard gaan, waaronder zelfs aanvallen die niet met bewusteloosheid gepaard gaan. Toestanden waarbij het bewustzijn niet verloren is, kunnen geen wegraking en dus geen syncope zijn. Dit betreft bv het zg. hyperventilatiesyndroom en angststoornissen. Angst kan op zich weliswaar syncope uitlokken, maar dan is er sprake van zowel angst als syncope; een angstaanval alleen is geen syncope. Een TIA of een beroerte veroorzaken vrijwel nooit bewusteloosheid, en lijken er voor een medicus dan ook niet op. Andere vormen van wegrakingen kunnen wel op syncope lijken, maar zijn het niet. Dit betreft tonisch-clonische aanvallen van epilepsie, en het zg. 'steal'-syndroom.

  Reactie
  #5

  Een wegraking is een hooguit enkele minuten durend verlies van bewustzijn, dat niet
  veroorzaakt wordt door een acute externe oorzaak en dat vanzelf weer overgaat.
  Bij een wegraking ten gevolge van een tekortschieten van de cerebrale circulatie, met als gevolg vallen, spreken we van syncope. In de Duitse en Nederlandse taal wordt ook vaak het
  woord collaberen of collaps genoemd, wat niet meer zegt dan vallen. Daarnaast wordt vaak
  de term flauwvallen gebruikt.

  Wegrakingen komen frequent voor. Bij jongeren is er in het algemeen vaker sprake is van reflex syncope, bij ouderen is de kans groter dat er sprake is van orthostatische hypotensie, autonoom falen of cardiogene afwijkingen.

  In de differentiaal diagnose van de wegraking staan onder andere epilepsie, TIA, metabole
  oorzaken zoals hypoglycemie of intoxicatie en de psychogene wegraking. Deze lijst is niet
  compleet en kan beoordeling door een arts niet vervangen. Bij epilepsie treedt niet altijd bewustzijnsverlies op en zijn er vaak trekkingen. Kenmerkend is dat deze trekkingen vaak krachtig, ritmisch en langdurig zijn en dat ze al kunnen aanvangen voordat de patiënt neervalt. Urineverlies kan wel optreden bij een syncope, een tongbeet vrijwel nooit. Een belangrijk onderscheid is dat bij het bijkomen de patiënt met syncope vaak snel weer helder is en hooguit wat beurse plekken heeft van het (slap)vallen terwijl na een epileptisch insult vaak post-ictale verwardheid of slaperigheid optreedt en de patiënt uitgesproken spierpijn heeft.
  Het onderscheid tussen een syncope en een TIA is meestal niet moeilijk: syncope is
  bewustzijnsverlies zonder neurologische uitval, een TIA is neurologische uitval zonder
  bewustzijnsverlies. Uitzondering op deze regel is de vertebrobasilaire TIA, hier kan bewustzijnsverlies optreden, maar dan ook ataxie, dubbelzien en duizeligheid. In het geval van tijdelijke vertebrobasilaire insufficiëntie, ten gevolge van afklemming van vertebrale arteriën op onregelmatigheden van de halswervels bij abrupt opzij draaien of achterover buigen van
  het hoofd, zal in eerste instantie ook voornamelijk duizeligheid optreden.

  In de literatuur wordt soms gesproken over de zogenaamde drop attack. Deze term dient te
  worden gereserveerd voor patiënten, meestal vrouwen, die plotseling op de knieën vallen
  zonder bewustzijnsverlies (maladie des genoux bleus). Het mechanisme hiervan is niet
  exact bekend.

  Reactie
  #6

  Dag iedereen,

  Mijn beste vriendin staat al 30 jaar bekend ermee dat ze flauwvalt (wegrakingen). Ze heeft alles geprobeerd:

  • Onderzoek in ziekenhuis
  • Neuroloog
  • Psycholoog
  • Therapeuten
  • Eetgewoonte / leefgewoonte aanpassen
  • etc etc etc

  Ik maak me grote zorgen om haar, omdat ze jong is en zo van het leven wilt genieten maar haar wegrakingen dit niet toelaat. Ze voelt het vaak niet aankomen en soms ook wel. Ze zit met haar handen in het haar en weet niet meer wat ze moet doen.

  Wie heeft ervaring hiermee en wat heeft geholpen?

  Reactie
Reageer op: geheugen
Selecteer afbeelding
Maximale afbeelding grote is 512kb, toegestande bestandtypes: *.jpg, *.jpeg, .jpe,.gif

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief