Welke invloed heeft thuiswerken door het coronavirus op het verzuim van medewerkers?

Welke invloed heeft thuiswerken door het coronavirus op het verzuim van medewerkers?

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat personeel in Nederland massaal is gaan thuiswerken. Het is een hele verandering om van kantoor met collega’s ineens thuis te gaan werken. Vooral ook voor gezinnen die met kinderen thuis kwamen te zitten om hen thuis in onderwijs te voorzien. Daardoor is de druk om alles in goede banen te leiden extra groot voor de thuiswerkers. Het is dan ook de vraag of en in hoeverre het thuiswerken als gevolg van het coronavirus voor verzuim heeft gezorgd.

Daling ziekteverzuim in april en mei

Uit onderzoek van arbodiensten blijkt dat er in april en mei sprake is geweest van minder ziekteverzuim. Het gaat hier om een vermindering van 40 procent. Dat heeft te maken met het gegeven dat mensen die zich anders te ziek voelen om naar het werk te gaan wel thuis doorgaan met werken. Bovendien is er een groot aantal medewerkers thuis komen te zitten zonder werk. De horecasector lag plat net als de evenementenbranche en entertainmentindustrie. Dit heeft eveneens bijgedragen aan de daling van het ziekteverzuim in de genoemde maanden. Ook hebben de coronamaatregelen ervoor gezorgd dat de verspreiding van andere infectieziekten is afgenomen.

Toename psychische klachten

De daling van het ziekteverzuim is een positief aspect van het thuiswerken, maar de arbodiensten signaleren wel een ander gevolg. Het thuiswerken heeft namelijk invloed op de psychische gesteldheid van mensen. Er is een stijgende trend waarneembaar in de toename van het aantal psychische klachten. Dat heeft verschillende oorzaken, zoals de onzekerheid die er in de hele maatschappij heerst. Vooral als het gaat om de baanzekerheid. Bovendien is de werksituatie zelf verandert. Het is toch anders wanneer je met collega’s in persoon contact hebt dan via een videoverbinding.

Voorkom verzuim met preventiemaatregelen

De persoonlijke contacten en sociale steun ontbreken in die zin bij thuiswerken. De toename van psychische klachten op dit moment door het thuiswerken is te verklaren. In het begin is alles nog nieuw en is er geen tijd om na te denken. Nu daalt alles langzaam in en komen de gevolgen van het thuiswerken pas naar buiten. Het is daarom van belang om preventief te werk te gaan. In dat kader is het bijvoorbeeld verstandig voor bedrijven om een arboarts in te schakelen. Bijvoorbeeld om advies te geven over het nemen van preventieve maatregelen om verzuim door psychische klachten te voorkomen. Zo is contact onderhouden met medewerkers die thuiswerken van groot belang.

 

– Partnercontent –

Delen:  
Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief