Meer artsen nodig vanwege vergrijzing

 • #1

  Kwart meer artsen nodig in 2025 vanwege vergrijzing, bevolkingsgroei en feminisering 13 mei 2008
  De vergrijzing, de groei van de bevolking en de toename van het aantal vrouwelijke huisartsen en specialisten, vragen om ongeveer een kwart meer artsen in 2025.

  De vrouwelijke arts is sterk in opkomst. In 2000 was nog 26% van de huisartsen en medisch specialisten vrouw, op dit moment is dat al 33% en in 2025 zal dat zijn toegenomen tot 55%. Vrouwen werken vaker parttime dan mannen. Daardoor zijn er in de toekomst meer medisch specialisten en huisartsen nodig dan als het een mannenberoep was gebleven. NIVEL-onderzoeker Lud van der Velden: “Toch heeft dit een kleinere invloed dan je zou denken. Je gaat immers niet van 0 naar 100% vrouwen, maar van 33 nu naar 55% straks. En vrouwen werken weliswaar vaker parttime, maar meestal nog wel drie of vier dagen per week. Gemiddeld werken vrouwen 70% en mannen 90%. Hiermee kun je uitrekenen hoeveel mensen je daarvoor moet opleiden. Daar kunnen we vrij precies rekening mee houden en dat gebeurt ook.”

  Om rekening te houden met de ‘feminisering’ moet je 6% meer artsen hebben, rekent Van der Velden voor. Demografische ontwikkelingen hebben echter een veel grotere impact. “Door bijvoorbeeld de groei van de bevolking en vanwege de vergrijzing moet je tot 2025 al 17% groei in fte realiseren. En omdat die artsen vaker vrouw zullen zijn moet je daar dus 6% bij optellen. Dat geeft in totaal een groei van 23% in het aantal artsen dat straks nodig is.”

  Het NIVEL en Prismant hebben een nieuwe ramingstudie uitgevoerd voor het ‘Capaciteitsplan 2008’ van het Capaciteitsorgaan. De raming geeft een indicatie van de benodigde instroom in de opleidingen voor de verschillende medische en tandheelkundige beroepsgroepen om in 2019 en 2025 een evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod. In de raming zijn een aantal scenario’s uitgewerkt, waarin rekening wordt gehouden met factoren zoals vergrijzing, feminisering van de beroepsgroepen, maar ook met sociaal-culturele ontwikkelingen en substitutie die in meerdere of mindere mate kunnen optreden. Hierdoor houdt het Capaciteitsorgaan er rekening mee dat er zelfs wel 38% meer artsen nodig zijn in 2025. Niet alleen het Capaciteitsorgaan kan de raming gebruiken, maar ook veldpartijen en de overheid kunnen hiermee een eigen afweging maken over de aantallen op te leiden artsen.

  Reageer
Reageer op: Meer artsen nodig vanwege vergrijzing
Selecteer afbeelding
Maximale afbeelding grote is 512kb, toegestande bestandtypes: *.jpg, *.jpeg, .jpe,.gif
Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief