Wat valt onder letselschade?

Letselschade wat valt er onder

In 2014 waren er in Nederland 20.700 ernstige verkeersgewonden in het verkeer. Dit was meer dan alle jaren ervoor. Er vinden daarnaast op jaarbasis naar schatting ongeveer 230.000 ongevallen met letsel plaats die te maken hebben met arbeid, ook wel bedrijfsongevallen genoemd.En dan hebben we het nog niet eens gehad over de huis, tuin en keuken ongevallen of de medische fouten die er jaarlijks worden gemaakt.

De kans dat je recht hebt op schadevergoeding bij letselschade buiten jouw schuld om is erg hoog. Als je betrokken raakt bij een ongeval is de impact hiervan vaak groot. Naast de schrik, het werken aan je herstel en alles wat er op je af komt, kunnen ook de financiële consequenties groot zijn. Wanneer iemand anders voor het ontstaan van het ongeval aansprakelijk is en hiervoor is verzekerd, kunnen de financiële gevolgen verhaald worden op de aansprakelijke verzekeraar. Dit heet letselschade.

Enkele voorbeelden van ongevallen waarvoor iemand anders aansprakelijk is:

 • Verkeersongeval: je wordt, terwijl je in jouw auto rijdt, van achteren aangereden door een andere automobilist.
 • Bedrijfsongeval: je komt terwijl je aan het werk bent met een hand in een machine.
 • Huis, tuin en keukenongevallen: je wordt net iets te vrolijk begroet door de hond van de buurman en loopt hierbij letsel op.

Waaruit bestaat letselschade?

Letselschade bestaat uit alle schade die je door een ongeval lijdt, zowel materieel als immaterieel. Denk hierbij aan alle kosten die je, als jij geen ongeval had gehad, niet zou hebben gemaakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 1. Medische kosten
  Hierbij kun je denken aan kosten die niet door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Kosten voor bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen of fysiotherapeutische behandelingen die niet in jouw basispakket vallen.
 2. Vervoerskosten
  Uiteraard komen de kosten die je moet maken voor vervoer van en naar de behandelend artsen voor vergoeding in aanmerking. Maar wist je dat ook vervoerskosten van naasten vaak worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar?
 3. Huishoudelijke hulp of verzorging
  Het kan voorkomen dat er na het ongeval nog niet direct betaalde professionele hulp beschikbaar is. Wist je dat ook hulp van familieleden, vrienden en kennissen voor vergoeding in aanmerking komt?
 4. Verlies aan arbeidsvermogen
  Loondienst
  Als je in loondienst bent, wordt jouw salaris tijdens je arbeidsongeschiktheid waarschijnlijk doorbetaald. Het kan ook voorkomen dat het salaris niet volledig wordt doorbetaald of dat de overuren of onregelmatigheidstoeslagen niet worden doorbetaald. Ook dit valt onder letselschade.
  ZZP’er
  Een inmiddels grote groep die veel schade kan lijden door een ongeval zijn ZZp’ers. Vaak heeft deze groep geen goede arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Als een ZZP’er niet kan werken door een ongeval dan is er ook vaak direct geen inkomen meer. Ook dit is letselschade.
  Ondernemer met personeel
  Als je als ondernemer uitvalt, heeft jouw afwezigheid vaak direct invloed op de bedrijfsvoering. Soms kan dit gedeeltelijk opgevangen worden door het inzetten van extra personeel. Wist je dat deze kosten ook verhaald kunnen worden als letselschade? Regelmatig komt het voor dat ondanks alle extra inzet de afwezigheid van de ondernemer toch invloed heeft op de omzet. De netto-schade kan ook worden verhaald bij de aansprakelijke verzekeraar.
 5. Overige schade
  Bij deze kosten kan je bijvoorbeeld denken aan kosten die moeten worden gemaakt omdat je net die klus in huis niet zelf kan afmaken als gevolg van het letsel dat je hebt opgelopen. Maar ook alle andere kosten, die je zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt en nu door het opgelopen letsel wel moet maken is letselschade.
 6. Smartengeld
  Smartengeld of ook wel immateriële schade genoemd is een vergoeding voor gederfde levensvreugde. Dit is dus een vergoeding die je krijgt naast de overige kosten en schade, ook wel materiele schade genoemd.

Wat moet je doen na een ongeval met letselschade?

Als je letsel hebt opgelopen bij een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, kan er vaak veel meer schade verhaald worden dan je in eerste instantie wellicht verwacht.

Het is wel verstandig om hiervoor een gespecialiseerde letselschadejurist in te schakelen. Hij of zij kan je stap voor stap helpen om jouw letselschade in goede banen te leiden. Deze hulp is vaak geheel kosteloos omdat de letselschadejurist zijn kosten kan indienen bij de aansprakelijke verzekeraar. De kosten van een letselschadejurist maken namelijk onderdeel uit van de letselschade.

 

 

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief