Ongeval met ladder, wat nu?

Ongeval met ladder, wat nu?

Je leest het regelmatig in de krant. ‘Noodlottig ongeval na val met ladder’. Zo ook op 2 juli 2020. Een 67-jarige man viel tijdens het snoeien van de heg van de ladder en overleefde het niet. Gelukkig loopt een val van een ladder lang niet altijd noodlottig af, maar vaak houd je er in ieder geval wel flink letsel aan over.

Je kunt je voorstellen dat dit niet alleen in de privésfeer voorkomt, maar ook op het werk. Vaak zelfs: een derde van alle ernstige ongevallen tijdens werktijd gebeurt door valpartijen van een ladder of steiger. Vooral in de bouw. Als dit je overkomt, wat kun je dan het beste doen? Is jouw werkgever aansprakelijk voor je schade?

Werken op een ladder is niet zonder risico

Het risico op een ongeval met een ladder is relatief groot. Voor je het weet zet je een verkeerde stap, of kijk je net iets te ver achterom. Daarom is het gebruik van een ladder op de werkplek aan strenge regels verbonden. Zoals:

  • Als je hoger werkt dan 5 meter is een ladder meestal niet toegestaan
  • De reikwijdte van de ladder is maximaal één armlengte
  • Klussen op de ladder die langer duren dan 2 uur mogelijk alleen worden uitgevoerd als ze strikt noodzakelijk zijn
  • De werknemer moet kracht hebben
  • Er mag niet te veel wind staan

Zo zijn er nog wel meer regels en veiligheidsinstructies die komen kijken bij het gebruik van een ladder. En het is aan de werkgever om dit allemaal op orde te hebben en de werknemer duidelijke veiligheidsinstructies te geven met betrekking tot werken met een ladder.

De werkgever is meestal aansprakelijk

De werkgever moet ervoor zorgen dat alle regels worden nageleefd en dat iedereen de juiste veiligheidsinstructies krijgt. Dat vind je terug in de wet, in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Die plicht van de werkgever wordt de zorgplicht genoemd.

Een voorbeeld van het niet naleven van de zorgplicht is een zaak uit 2019 van een touringcarchauffeur.

De chauffeur verricht werkzaamheden op het dak van een bus op 3,7 meter hoog. Hij staat op een ladder en terwijl hij bezig is, valt hij eraf. De rechter oordeelt dat het er niet toe doet of de ladder gebrekkig dan wel onveilig was of niet. Óók wanneer sprake was geweest van een veilige ladder zou de werkgever zijn zorgplicht hebben geschonden. De werkgever had namelijk niet voldoende instructies gegeven over het gebruik van de takelinstallatie met valbescherming (tuigje). Hier kun je de uitspraak van de rechter terugvinden.

Kortom: jouw werkgever is al snel aansprakelijk voor de schade. Zelfs als iets in eerste instantie je ‘eigen schuld’ lijkt te zijn. Zoals werken op een hoogte die de maximumhoogte overstijgt. Het is aan de werkgever om in de gaten te houden dat dit niet gebeurt. Als er dan toch een ongeluk gebeurd, is de werkgever bijna altijd verantwoordelijk. Gelukkig heeft de werkgever vaak een goede verzekering afgesloten die de schade van een werknemer in zo’n geval vergoedt. Van eigen schuld van de werknemer is overigens in geval van een bedrijfsongeval bijna nooit sprake. De rechter heeft al meermaals geoordeeld dat van eigen schuld bij de werknemer slechts sprake is in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Een beroep op eigen schuld door de werkgever wordt dus vrijwel nooit toegewezen.

Wat kan ik nu het beste doen?

Je kunt de werkgever aansprakelijk stellen voor de schade die je lijdt door het ongeval. Dat is een hele klus waar veel bij komt kijken. We kunnen ons voorstellen dat je daar nu niet op zit te wachten. Je hebt immers al je tijd en energie hard nodig voor je herstel. Daarom helpen wij je graag. Samen met jou bespreken we welke stappen nodig zijn om ervoor te zorgen dat jij je schade vergoed krijgt. Uiteraard is ons uitgangspunt dat de band met jouw werkgever hierdoor niet wordt aangetast.

 

– Partnercontent –

 

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief