Letsel op het voetbalveld, en nu?

Letsel-op-het-voetbalveld,-en-nu

Het komt regelmatig voor dat een voetballer, amateur of prof, een ernstige blessure oploopt op het voetbalveld door een overtreding van een andere speler. Bijvoorbeeld botbreuken door een veel te harde tackle, waarbij de overtreder een rode kaart krijgt. Is het dan mogelijk om de schade te verhalen op de overtreder? In sommige gevallen wel!

Is er sprake van onrechtmatig handelen?

Voetballers kunnen door de tegenstander geraakt worden tijdens duels. Dit leidt regelmatig tot blessures. Tijdens deze duels vinden ook acties plaats die gevaarlijk of ondoordacht zijn. Dat hoort bij het spel en de spelers moeten hier ook rekening mee houden. Een sliding waarbij uiteindelijk de tegenstander in plaats van de bal wordt geraakt, is misschien volgens de spelregels niet toegestaan, maar hoeft niet altijd tot aansprakelijkheid te leiden.

Iemand is pas aansprakelijk als er onrechtmatig is gehandeld. Het handelen van een speler is pas onrechtmatig als dit zo gevaarlijk is dat de gevolgen daarvan buiten het normale risico vallen dat een speler in een voetbalwedstrijd kan verwachten. Of er in een bepaalde situatie sprake is van onrechtmatig handelen hangt dus helemaal af van de feiten en omstandigheden en moet per geval worden beoordeeld.

Wat te doen als je letsel oploopt?

  • Verzamel bewijzen: als jou tijdens een sport- en spelsituatie iets overkomt, moet jij uiteindelijk aantonen dat er sprake was van een onrechtmatige gedraging. Het is dus van belang dat je door bijvoorbeeld getuigenverklaringen, videobeelden, foto’s etc. kunt onderbouwen dat de ander onrechtmatig heeft gehandeld.
  • Neem contact op met een letselschadejurist. Deze helpt jou om erachter te komen of iemand onrechtmatig heeft gehandeld en dus aansprakelijk is voor de letselschade die jij hebt opgelopen. Vervolgens kan een letselschadejurist jou ook helpen om de tegenpartij aansprakelijk te stellen en jouw schade in kaart te brengen.

Dat je tijdens de sport nare blessures op kan lopen, is soms niet te voorkomen. Maar als een speler niet meer sportief is en een grove overtreding begaat, kan dit leiden tot verwondingen waar je echt niet om gevraagd hebt. Onder omstandigheden kan jouw mede-speler voor alle schade die je hierdoor lijdt, aansprakelijk zijn. Laat je goed informeren, want deze schade kan flink oplopen zeker als je lang moet revalideren en niet kunt werken. Het is dan niet alleen onrechtvaardig maar ook onrechtmatig als je zelf met deze schade zou moeten blijven zitten!

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Wijs letselschade

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief