Medische acceptatie bij gezondheidsverzekeringen: hoe werkt dat?

Medische acceptatie bij gezondheidsverzekeringen: hoe werkt dat?

Medische acceptatie houdt in dat de verzekeraar op basis van medische informatie beslist of hij je wel of niet wilt verzekeren. Als de verwachting is dat je veel zorgkosten zult maken is dat een groter risico voor de verzekeraar. In bepaalde gevallen kan de verzekeraar ervoor kiezen om je te weigeren of de premie te verhogen. In dit artikel kijken we bij welke verzekeringen een medische acceptatieprocedure wordt gevoerd en deze acceptatieprocedure eruit ziet.

Medische acceptatie bij de zorgverzekering

Zorgverzekeraars mogen je niet weigeren bij het afsluiten van een basisverzekering. Iedere Nederlander heeft namelijk recht op een basis zorgverzekering. Voor de aanvullende verzekering ligt dit anders. Vooral bij de uitgebreide aanvullende pakketten geldt vaak een acceptatieprocedure. Als je een aanvraag doet voor een uitgebreide aanvullende zorgverzekering waarbij een acceptatieprocedure geldt, moet je vaak een vragenlijst invullen waarin wordt gevraagd of je al onder behandeling bent bij een arts of dat je dit verwacht voor het komende jaar. Daarnaast wordt er vaak gevraagd of je medicijnen gebruikt en lenzen of een bril draagt.

Wachttijd bij zorgverzekering

Een medische selectie kun je ontlopen door te kiezen voor een zorgverzekeraar die automatisch accepteert. Soms is er dan wel een wachttijd voor behandelingen. Het duurt dan bijvoorbeeld 6 maanden tot 2 jaar voordat je de kosten van een behandeling vergoed krijgt.

Medische acceptatie bij overlijdensverzekering

Ook bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering geldt soms een medische acceptatie. Dit gebeurt om de kans op overlijden in te kunnen schatten. Hiervoor heeft de verzekeraar informatie nodig over de gezondheid van de verzekerde. Bij een overlijdensrisicoverzekeringen worden ook je hobby’s en je beroep meegenomen in de risico inventarisatie. Soms moet er een medische keuring worden gedaan of een gezondheidsverklaring worden opgestuurd. Dit is afhankelijk van het aangevraagde verzekerde bedrag en de leeftijd van de verzekerde.

Voor het afsluiten van een uitvaartverzekering worden alleen vragen gesteld over de gezondheid en wordt er niet gevraagd naar andere zaken. Er wordt ook geen medische keuring gedaan. Uitvaartverzekeraars zoals Monuta hebben geen wachttijd als het gaat om medische acceptatie. Zij laten direct weten of je wel of geen verzekering kunt afsluiten.

Medische keuring

Een verzekeraar mag niet zomaar iemand keuren, ze mogen ook niet zomaar alles vragen omdat sommige dingen privacygevoelig zijn. De vragen en de medische keuring moeten zo gericht mogelijk zijn. Je mag niet op iets onderzocht worden wat voor de beoordeling van het risico niet nodig is. Alle regels en beperkingen staan in de Wet op de medische keuringen. Een medische keuring bestaat vaak uit een vragenlijst, urine onderzoek, een hartfilmpje met of zonder inspanningstest en soms een longfoto. Ook wordt er gevraagd naar erfelijke ziekten. De medische keuring moet gedaan worden door een onafhankelijke arts. De arts mag dus niet voor de verzekeraar werken en ook niet de eigen arts van de verzekerde zijn. Er zijn speciale onafhankelijke keuringscentra die deze keuringen kunnen uitvoeren. Er zijn geen kosten aan een medische keuring verbonden. Die komen voor rekening van de verzekeraar. Alleen de medisch adviseur kan je medische gegevens inzien. Dit type medewerkers moeten zich houden aan het medisch beroepsgeheim en hebben een zwijgplicht. Je medische gegevens worden bewaard zolang je klant bent bij de verzekeraar. Nadat de verzekering is beëindigd wordt de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar gehanteerd. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Gezondheidsverklaring

Soms moet je een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat vragen over je gezondheid. Nadat je de verklaring hebt ingevuld wordt deze beoordeelt door een medisch adviseur. Daaruit volgt een advies aan de verzekeraar of deze je kan verzekeren of niet, en zo ja onder welke voorwaarden dat acceptabel is. Soms als je antwoorden daartoe aanleiding geven, vraagt de medisch adviseur aanvullende informatie van je behandelend arts of informatie uit medische onderzoeken. Dit mag alleen als je daar toestemming voor geeft.

Wat gebeurt er na de beoordeling?

Als de gezondheidsverklaring is ontvangen wordt deze beoordeeld. Hierna zijn er een aantal mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat je zonder bezwaar wordt geaccepteerd. Het risico is niet hoger dan gemiddeld. Je krijgt de nieuwe verzekering of een uitbreiding tegen een normale premie. Het kan ook zijn dat je alleen wordt geaccepteerd tegen een verhoogde premie, omdat er een verhoogd risico is doordat je een bepaalde gevaarlijke hobby of beroep uitvoert. Het kan ook zijn dat de looptijd van de verzekering wordt verkort. Meestal ontvang je dan bericht met een uitleg. In het uiterste geval wordt je niet geaccepteerd omdat het risico voor de verzekeraar te hoog is. Dat kan te maken hebben met je gezondheid, een gevaarlijke hobby of een gevaarlijk beroep. Je ontvangt dan bericht met uitleg waarom je niet geaccepteerd bent.

 

– Partnercontent –

Delen:  
Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief