Faalangst, depressie en eetstoornissen: het hoe en waarom van psychische problemen onder jongeren

Faalangst, depressie en eetstoornissen

De puberteit is een belangrijke periode voor de hersenontwikkeling. De hersenen starten al met ontwikkelen voor de geboorte en blijven zich ontwikkelen tot ongeveer het 25ste levensjaar.

De reden dat de puberteit een cruciale periode is voor de hersenontwikkeling, is dat de hersenen in deze periode efficiënter gaan werken. Veel gebruikte verbindingen worden versterkt en verbindingen die niet actief zijn, verdwijnen. Dit eliminatieproces, genaamd ‘pruning’, zorgt ervoor dat er alleen nuttige verbindingen behouden blijven waardoor de hersenen beter kunnen communiceren.

De hersenen van een puber zijn tijdelijk uit balans

De optimalisering van de verschillende gebieden in de hersenen verloopt niet synchroon; in het emotionele gebied vinden eerder veranderingen plaats dan in het rationele gebied. Daarnaast vinden er geslachtsspecifieke ontwikkelingen in de hersenen plaats, onder invloed van het vrouwelijke hormoon oestrogeen en het mannelijke hormoon testosteron. Wanneer verhoogde spiegels van deze hormonen aanwezig zijn, kan dat van invloed zijn op hoe emotionele hersenprocessen zich ontwikkelen. Door al deze veranderingen is het puberbrein tijdelijk uit balans.

Psychische klachten versus de puberteit

Niet elke puberende jongere heeft last van psychische klachten. In de meeste gevallen is er sprake van een tijdelijke disbalans in de hersenen en lossen de problemen die ervaren worden zich vanzelf op. Wel meldt het RIVM dat het aantal jongeren dat psychische klachten ervaart in de afgelopen 10 jaar is gestegen van 7 procent naar 8 procent. Het RIVM noemt verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die een rol spelen in de discussie over psychische ongezondheid. Zo worden onder andere prestatiedruk, de rol van sociale media en het leenstelsel genoemd als onderdeel van de discussie. Of deze factoren daadwerkelijk van invloed zijn op de ontwikkeling van psychische klachten is momenteel niet te zeggen.

Veelvoorkomende psychische klachten onder jongeren

In de factsheet Mentale gezondheid van jongeren: enkele cijfers en ervaringen, dat tot stand is gekomen door een samenwerking van RIVM, Trimbos-instituut en Amsterdam UMC, zijn psychische problemen onderverdeeld in hyperactiviteit, emotionele problemen, gedragsproblemen en problemen met leeftijdgenoten. Volgens het SDQ (diverse problemen 11 t/m 16 jaar, 2017) komen emotionele problemen vaker voor bij meisjes terwijl gedragsproblemen juist vaker voorkomen bij jongens. In 2017 ondervond bijna 30% van de jongens last van hyperactiviteit, tegenover 27% van de meisjes. 15% van de jongens en 13% van de meisjes ondervond problemen met leeftijdsgenoten. Gedragsproblemen kwamen bij 12% van de jongens en 11% van de meisjes voor. Het grootste verschil is te zien bij emotionele problemen: daar loopt 9% van de jongens tegenaan tegenover 25% van de meisjes. Vanaf 2013 is bij meisjes een stijgende trend te zien van diverse psychische problemen, die ook in 2017 zichtbaar is. Bij jongens blijft het totaalaantal problemen dat gerapporteerd wordt ongeveer gelijk.

Behandeling bij Yes We Can Clinics

Yes We Can Clinics is gespecialiseerd in meervoudige problematiek en behandelt daarom voornamelijk jongeren die te maken hebben met deze problematiek. De klinische behandeling van Yes We Can Clinics is gericht op het behandelen van jongeren met een combinatie van problemen, waaronder:

 • Depressie.
 • Trauma.
 • Angststoornissen (sociale angst, faalangst).
 • ADHD.
 • ADD.
 • ODD (Oppositional Defiant Disorder).
 • CD (Conduct Disorder).
 • Eetstoornis.
 • Borderline.

Vaak komen deze problemen voor in combinatie met verslavingen en/of problematisch middelengebruik.

Yes We Can Clinics vindt het belangrijk dat de jongeren behandeld worden in een omgeving die warm, liefdevol en vertrouwd aanvoelt. De kliniek streeft ernaar ieder soort probleem en elke jongere te helpen, zodat toegewerkt kan worden naar het mooie leven dat de jongere verdient. Eventuele medicatie die de jongeren nu al krijgen wordt tijdens de behandeling bij Yes We Can Clinics zoveel mogelijk afgebouwd of indien mogelijk zelfs naar nul gebracht.

De aanpak van Yes We Can Clinics onderscheidt zich door 3 belangrijke pijlers in de behandeling centraal te stellen:

 • Sfeer: het creëren van warmte en een gevoel van veiligheid
 • Team: een multidisciplinair behandelteam waarvan de behandelaars vaak ervaringsdeskundige zijn
 • Programma: een intensief 24/7 10-weken programma met 10 weken nazorg, dat gelijktijdig met andere jongeren (fellows) doorlopen wordt

De behandeling van Yes we Can Clinics is voor veel jongeren succesvol. Tweederde van de jongeren heeft na de behandeling door Yes We Can geen specialistische zorg meer nodig. Ben je benieuwd of Yes We Can Clinics iets kan betekenen in jouw persoonlijke situatie? Lees meer over Yes We Can Clinics en psychische problemen of neem contact op.

 

– Partnercontent –

Delen:  
Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief