contactpersoon

 • #1

  Hallo allemaal,

  Via deze weg probeer ik een duidelijk antwoord te krijgen op mijn vraag: Aan welke eisen dient een contactpersoon te voldoen?

  Misschien is het gemakkelijker te beantwoorden als ik eerst onze situatie kort schets.

  Mijn moeder van 85 jaar is hulpbehoevend. Ze woont nog "zelfstandig" in haar eigen huis, maar krijgt in de ochtend en avond hulp met douchen, medicatie, etc.
  De kinderen die dichtbij wonen helpen moeder met boodschappen, koken en met haar financieen.
  Omdat nu sinds kort ook het GGZ betrokken is, heeft een van mijn zussen zichzelf aangesteld als contactpersoon.
  Mijn moeder heeft 7 kinderen, en de onderlinge verhoudingen tussen deze 7 kinderen is niet al te best.
  Intussen heeft mijn zus CIS formulieren ingestuurd met de vraag voor opname. Deze formulieren zijn niet door andere broers/zussen ingezien, dus welke aanvraag nu weg is voor mijn moeder is bijv. niet duidelijk.
  Er is nu onder een aantal kinderen de vraag naar een goed functionerend contactpersoon gerezen.
  Mijn inziens is een contactpersoon een doorgeef luik, die informatie van artsen/instanties doorgeeft aan ALLE betrokkenen, en ook vragen van broers/zussen doorspeelt naar artsen/instanties. Natuurlijk ook terugkoppelt wat het antwoord is.
  Dus een neutraal persoon die ALLE partijen te woord kan staan.
  De zus die nu contactpersoon is weigert dit.
  Heeft iemand advies voor ons ... hoe kunnen we dit oplossen?

  B.v.d.

  Groetjes van Gonny

  Reactie
  #2

  we willen graag vrede op aarde , maar als vrede in de familie al niet lukt..... blijft vrede ver weg. maar dit even terzijde.
  dit oplossen is moeilijk, misschien gewoon de oudste of degene die het meeste voor moeder doet? of allemaal een stem in een mand gooien en meeste stemmen gelden?
  Maar even dan verder: ik verkeer in de situatie dat ik ook een hulpbehoevende moeder heb die nog zelfstandig woont met hulp van thuiszorg en van mij.
  voor elke aanvraag van meer hulp wordt er gekeken naar de situatie en wordt mijn moeder gevraagd wat zij er zelf van vindt. Ze is nu b.v. accoord met 2 dagen bejaardenhuis.
  Tegen je zin opgenomen worden komt zo vaak niet meer voor. Er wordt goed naar de hulpvraag van de bejaarden zelf gekeken, alleen als er meer hulp nodig is dan thuiszorg kan geven , komt ze in aanmerking voor het verzorgingshuis, en zelf dat kan ze nog tegenhouden met hulp van familie.
  waar de aanvraag ook voor is, er wordt een afweging gemaakt wat er moet gebeuren, in overleg met moeder.
  sterkte! ook de huisarts wordt vaak ingeschakeld, wie onderhoud het contact met hem b.v.?
  Brenda

  Reactie
  #3

  Bedankt voor je reactie.
  Je zit zelf dus ook in een situatie waarbij je je moeder hulp biedt. Normaal gesproken is het fijn als je je ouders kunt helpen als ze wat ouder worden. Ze hebben ons immers ook geholpen.
  Nu is het alleen bij mijn moeder zo dat ze ook een gedragsprobleem heeft. Vandaar dat de kinderen onderling niet allemaal evengoed met elkaar overweg kunnen. Dit heeft nog te maken met dingen die vroeger rondom mijn moeder gebeurt zijn.
  Allemaal wel begrijpelijk, maar nu staan we wel samen voor een taak en zou het erg fijn zijn als we dit samen konden doen.
  We zijn allemaal volwassen, allemaal redelijk intelligent ... maar niet altijd heel wijs. Jammer.

  De zus die zichzelf heeft aangesteld als contactpersoon heeft met 3 broers/zussen geen contact en weigert hun dan ook te voorzien van informatie.
  Ik heb wel contact met deze zus, en krijg dus wel informatie, maar ik vind het niet eerlijk naar de rest toe.
  Ze weigert om haar functie neer te leggen, omdat ze vindt dat dan die broer/zussen gewonnen hebben.
  Het gaat hier niet over winnen of verliezen.
  We kunnen alleen WINNEN als we dit allemaal samen netjes doen.
  Maar goed, ben bang dat we nu toch een knoop door moeten gaan hakken en iemand moeten kiezen die wel iedereen van informatie kan voorzien.
  Ik zie de bui al hangen als er in de toekomst beslissingen genomen moeten worden.
  Mijn moeder kan dit nu al niet meer zelf, en heeft hierin duidelijk ondersteuning nodig.

  Reactie
  #4

  Eigenlijk had ik gehoopt op een soort lijst van dingen die je van een contactpersoon mag verwachten.
  Er bestaan geen vaste regels waaraan een contactpersoon MOET voldoen.
  Maar, wat mag je verwachten?

  Reactie
  #5

  Lastige situatie die je liever wil voorkomen dan wel zou willen vermijden.

  Reactie
  #6

  De wet geeft een regeling voor vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen. Bijvoorbeeld patiënten met dementie, met een verstandelijke handicap, of patiënten die in coma liggen. De rechter kan in zo’n situatie een curator of mentor benoemen. Deze behartigt de belangen van de patiënt die niet voor zichzelf kan opkomen. Het kan ook minder officieel. Dan stelt u een verklaring op waarin u iemand als uw vertegenwoordiger aanwijst. Deze kan voor u beslissen op momenten dat u dat zelf niet kunt. Wanneer er niets op schrift is gesteld, betrekt de hulpverlener een naaste bij de besluitvorming over u. In eerste instantie is dat uw echtgenote of partner, anders een ouder, kind, broer of zuster. Mogelijk wil degene die wordt benaderd niet de rol van vertegenwoordiger op zich nemen. Dan zal de hulpverlener een ander binnen de kring van naasten zoeken.Op welke wijze moet de vertegenwoordiger beslissen?

  De vertegenwoordiger neemt besluiten voor de patiënt op die momenten dat de patiënt dat zelf niet kan. Hij moet dan die beslissingen nemen, die het meest in het belang van de patiënt zijn. Of beter nog, zoals hij denkt dat de patiënt zelf zou hebben besloten.

  De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) vindt het belangrijk dat de Zorgverzekeringswet zorgvuldig wordt uitgevoerd.

  Telefoon: 030 29 16 777 van maandag tot en met vrijdag van 10.00-16.00 uur of [email protected]

  Reactie
  #7

  Lees deze folder eens door. Het is een folder van het Albert Schwietzer ziekenhuis, maar de bescreven tekst slaat zeker op uw situatie.

  http://www.asz.nl/files/file.php5?id=307

  Reactie
  #8

  Bedankt voor de reacties.
  De folder is zeker heel bruikbaar.

  Intussen zijn er onder familieleden al de nodige mailtjes rondgegaan, en gaan we toch een oplossing eissen voor dit probleem.
  Het belang van mijn moeder staat voorop in deze en niet de gekrenkte trots van EEN zus.
  Heb is een vervelende situatie, maar we moeten hier even doorheen om in de toekomst problemen te voorkomen.
  Mijn idee van een contactpersoon komt overeen met wat in de folder staat. In mijn moeders geval:
  - contacten onderhouden met artsen en instanties
  - info doorgeven aan broers/zussen
  - vragen van broers/zussen stellen aan ....
  - antwoorden terugkoppelen
  - de zorg rondom moeder coórdineren, dus wie gaat naar welke afspraak, enz. enz.

  De zus die de taak als contactpersoon gewoon op zich heeft genomen geeft info alleen door aan mij en nog een broer. Dit KAN niet.
  Ze heeft ook CIZformulieren ingestuurd zonder dat een ander ze zelfs maar in heeft gezien.
  Ik hou mijn hart vast.
  Een andere zus heeft zelfs al gezegt een advocaat in de arm te nemen als in de toekomst beslissingen worden genomen zonder de rest daarin te kennen.
  Ik denk dus dat het heel belangrijk is om nu de knoop door te hakken en dit op te lossen.
  Helaas is mijn moeder nu niet meer in staat om belangrijke beslissingen (zoals opname in een verpleegtehuis) zelf te nemen.

  Reactie
  Bereken hier je BMI

  De Body Mass Index (BMI) geeft uw gezondheidsrisico weer o.b.v. uw lichaamsgewicht en lengte. Vul het in en ontvang direct per mail de uitslag met het bijbehorende gezondheidsadvies

  cm
  KG
  #9

  Hoe dit ook afloopt: van ingevulde en verstuurde formulieren altijd een kopie maken, een logboek bijhouden wie wat gedaan heeft of van plan is te doen met een kort verslag. Zo kan iedereen zien en lezen wat er is gebeurd zonder dat daar ieder afzonderlijk over ingelicht moet worden.

  Reactie
Reageer op: contactpersoon
Selecteer afbeelding
Maximale afbeelding grote is 512kb, toegestande bestandtypes: *.jpg, *.jpeg, .jpe,.gif

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief