Zo’n 550.000 Nederlanders hebben last van een depressie, en dat zijn vooral vrouwen. Zij hebben 2 keer zoveel kans op een depressie als een man. Een depressie doet zich veel voor in de leeftijd van 25 tot 45 jaar. maar wat zijn de symptomen van een depressie. Hoe herken je een depressie?

Wat houdt een depressie in?

Een depressie is een ziekte van stemming en gevoelens. Je hebt dan gedurende een langere periode last van een abnormaal sombere stemming, verlies van interesse in zaken die je normaliter wel heel leuk vindt of een onvermogen om ergens van te genieten. Wanneer we over een langere periode praten, dan hebben we het over ten minste 2 weken. Dit alles kan verlammend werken, waardoor iemand thuis, op het werk of in de vrije tijd slecht of helemaal niet functioneert.

Er zijn verschillende subtypen van depressie:

Depressieve stoornis

Hiervan is sprake als iemand voor langere tijd somber of neerslachtig is.

Dysthyme stoornis

Deze stoornis is milder dan een reguliere depressieve stoornis. Hier is sprake van, wanneer iemand minimaal 2 jaar een (lichte) depressieve stemming heeft, met 2 of meer van de depressieve symptomen.

Bipolaire stoornis

Als de depressieve periodes worden afgewisseld met een manische (zeer positieve) stemming, spreken we van een bipolaire stoornis. Mensen met een bipolaire stoornis maken in hun leven uitersten mee.

Psychotische depressie

Hiervan wordt gesproken, wanneer er naast depressieve gevoelens ook waangedachten of hallucinaties aanwezig zijn.

Postnatale depressie

Deze vorm kan voorkomen bij vrouwen die net een kindje hebben gekregen. Een postnatale depressie lijkt qua symptomen op de reguliere depressie, maar treedt op binnen 4 maanden na de bevalling.

Seizoensgebonden depressie

Mensen die alleen in een bepaald jaargetijde last hebben van een depressie, hebben een seizoensgebonden depressie. De meest bekende is misschien wel de winterdepressie.

Oorzaken van depressie

Depressies hebben niet 1 duidelijke oorzaak. Vaak ontstaan depressies door een combinatie van biologische, psychische en sociale factoren. Met andere woorden, depressies ontstaan door een combinatie van erfelijkheid, persoonlijke eigenschappen en wat iemand allemaal meemaakt in zijn leven.

Biologische factoren

Het kan erfelijk zijn. Wanneer iemand depressief is, dan blijken bij ongeveer 1/3 van deze mensen genetische factoren aanwezig te zijn. Er blijken dan bepaalde stoffen in de hersenen aanwezig te zijn, die iemand kwetsbaar maakt voor een depressie.

Sociale- en omgevingsfactoren

Een ingrijpende gebeurtenis, zoals een overlijden of een andere traumatische gebeurtenis, kan leiden tot een depressie. Maar ook een ingrijpende gebeurtenis als een verhuizing kan een risico zijn. Het kan ook zo zijn dat iemand een grotere kans heeft, wanneer er oude sociale contacten wegvallen, of wanneer iemand niet kan wennen aan de nieuwe omgeving.

Psychische factoren

Hiermee bedoelen we de manier waarop iemand in het leven staat. De kans op depressies wordt bijvoorbeeld verhoogd door:

 • Weinig zelfvertrouwen.
 • Slecht problemen kunnen oplossen.
 • Veel lopen piekeren.
 • Te weinig veerkracht hebben om verdriet en teleurstelling te verwerken.
 • Lastig vinden om hulp te vragen.
 • Negatieve gedachtes hebben.
 • Perfectionist zijn.
 • Faalangst hebben.
 • Streng geweten hebben.

Hoe herken je een depressie?

Het is niet altijd even gemakkelijk om een depressie is te herkennen, aangezien je veel van de symptomen niet fysiek kan vaststellen. Dit type ziektes vraagt niet alleen om kennis van de problematiek, maar ook inzicht in hoe de persoon vroeger was en hoe hij/zij zich nu gedraagt. Het is vaak dankzij deze achtergrondkennis, dat je kan vaststellen dat iemand inderdaad verscheidene symptomen manifesteert.

Vroege signalen:

 • Niet lekker in je vel zitten.
 • Gevoelens van somberheid, leegte, onmacht en minderwaardigheid.
 • Onzekerheid.
 • Besluiteloosheid.
 • Emotionele onevenwichtigheid.
 • Vermindering van interesse of minder genieten van dingen waar je voorheen wel van genoot en interesse in had.
 • Minder interesse in anderen.
 • Neiging hebben terug te trekken uit sociale omgeving.
 • Niet verklaarbare klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, spierpijn, problemen met de ontlasting.
 • Vermindering of zelfs verdwijning van seksuele gevoelens, bij mannen kunnen er erectiestoornissen optreden.
 • Eetproblemen, zoals verminderde eetlust of juist vreetbuien.
 • Slaapproblemen (niet kunnen inslapen, vroeg wakker worden, overmatige slaapbehoefte hebben, moeilijk uit bed kunnen komen).
 • Rusteloos en gejaagd gevoel ervaren.
 • Lichtgeraaktheid.
 • Concentratie- en geheugenproblemen.

Symptomen

Er is sprake van een depressie wanneer minstens 1 van de kernsymptomen en 4 van de aanvullende symptomen gedurende minimaal 2 weken aanwezig zijn:

Kernsymptomen

 • Sombere stemming hebben.
 • Duidelijk verminderde interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten hebben.

Aanvullende symptomen

 • Verminderde eetlust en gewichtsverlies, of juist een toegenomen eetlust met gewichtstoename.
 • Slapeloosheid, slecht slapen of juist te veel slapen.
 • Geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd.
 • Vermoeidheid en verlies aan energie.
 • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens.
 • Moeite hebben met concentreren, nadenken en beslissingen nemen.
 • Terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding.

Als je een paar van de bovenstaande symptomen hebt, kun je spreken van ‘depressieve klachten’. Deze kunnen uitmonden in een depressie. Vraag altijd om hulp wanneer je symptomen herkent. Hulp vragen is geen teken van zwakte, maar een teken dat je een beslissing neemt om er iets aan te gaan doen.

 

Bronnen: depressie en psychischegezondheid

Kun jij wel wat hulp gebruiken? Ben je al weken neerslachtig en denk je dat je een depressie hebt? Doe dan dé online depressie test. Binnen enkele minuten weet je of je aan de kenmerken van een depressie voldoet. Of maak een vrijblijvend oriënterend gesprek met een psycholoog.

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief