Gevolgen van obesitas bij kinderen

Kinderen worden niet alleen langer, maar ook dikker. In 2018 had 16% van de kinderen en jongeren van 2 tot 25 jaar overgewicht. In de leeftijd van 18 tot 25 was bijna een kwart te zwaar. Hier moet iets aan gedaan worden, want de gevolgen zijn zowel psychisch als lichamelijk groot.

Wat is obesitas?

Overgewicht wil zeggen dat je te zwaar bent en te veel lichaamsvet hebt. Obesitas is ook overgewicht met het verschil dat je bij overgewicht, een BMI van 25 of hoger hebt en bij obesitas een BMI van 30 of hoger hebt. Voor kinderen moeten aangepaste grenswaarden worden gebruikt omdat tijdens de groeifase de hoeveelheid vetweefsel continue verandert. Bovendien is de BMI bij kinderen geslachtsafhankelijk.

Oorzaken van overgewicht bij kinderen

De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van overgewicht bij kinderen is een verkeerde balans tussen energie-inname en energieverbruik.

Verkeerde voedingsgewoontes

 • Te veel energie
  Een overschrijding van de energie-inname van 100 kcal. per dag (dat zijn 2 handen chips), kan al leiden tot een gewichtstoename van 5 kilo per jaar.
 • Veranderingen in eetgewoonten
  Er zijn verschuivingen in de eetgewoontes van de Nederlanders, en die zijn niet altijd positief. Ongeveer 4 tot 13% van de Nederlandse kinderen slaat vaak het ontbijt over. Niet ontbijten is vaak onderdeel van een ongezonde leefstijl. Daarnaast kan het regelmatig eten van zoete tussendoortjes zoals koek en snoep, in plaats van een stuk fruit, bijdragen aan meer kinderen met overgewicht. Ook het eten van een avondmaal van aardappelen, groenten en vlees is gedaald terwijl het aantal kant-en-klaarmaaltijden sterk is toegenomen. Dat is jammer want deze zijn vaak vetter en zouter dan zelfgemaakte maaltijden en bevatten minder voedingsvezels en groente. Ook drinken we steeds meer vruchtensappen en frisdranken.

Te weinig beweging

Gebrek aan beweging is waarschijnlijk één van de meest belangrijke oorzaken van overgewicht bij kinderen. Kinderen zijn van nature actief en willen lekker bezig zijn, maar kinderen spelen steeds minder buiten. Dat komt mede doordat ze allerlei computergames spelen en televisie kijken. Uit onderzoek is gebleken dat Nederlandse kinderen gemiddeld 2 uur tv per dag kijken. Echter, 30% van de Europese kinderen kijkt meer dan 4 uur tv per dag. Obesitas komt meer voor bij kinderen die veel tv kijken. Dat komt niet alleen door een verminderd energieverbruik, maar ook doordat er gesnoept word

Kinderen worden niet alleen langer, maar ook dikker. Het is nu al zo dat 1 op de 8 kinderen overgewicht heeft. Hier moet iets aan gedaan worden, want de gevolgen zijn zowel psychisch als lichamelijk groot.

Wat is obesitas?

Overgewicht wil zeggen dat je te zwaar bent en te veel lichaamsvet hebt. Obesitas is ook overgewicht met het verschil dat je bij overgewicht, een BMI van 25 of hoger hebt en bij obesitas een BMI van 30 of hoger hebt. Voor kinderen moeten aangepaste grenswaarden worden gebruikt omdat tijdens de groeifase de hoeveelheid vetweefsel continue verandert. Bovendien is de BMI bij kinderen geslachtsafhankelijk.

Oorzaken van overgewicht bij kinderen

De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van overgewicht bij kinderen is een verkeerde balans tussen energie-inname en energieverbruik.

Verkeerde voedingsgewoontes

 • Teveel energie
  Een overschrijding van de energie-inname van 100 kcal. per dag (dat zijn 2 handen chips), kan al leiden tot een gewichtstoename van 5 kilo per jaar.
 • Veranderingen in eetgewoonten
  Er zijn verschuivingen in de eetgewoontes van de Nederlanders, en die zijn niet altijd positief. Ongeveer 4 tot 13% van de Nederlandse kinderen slaat vaak het ontbijt over. Niet ontbijten is vaak onderdeel van een ongezonde leefstijl. Daarnaast kan het regelmatig eten van zoete tussendoortjes zoals koek en snoep, in plaats van een stuk fruit, bijdragen aan meer kinderen met overgewicht. Ook het eten van een avondmaal van aardappelen, groenten en vlees is gedaald terwijl het aantal kant-en-klaarmaaltijden sterk is toegenomen. Dat is jammer want deze zijn vaak vetter en zouter dan zelfgemaakte maaltijden en bevatten minder voedingsvezels en groente. Ook drinken we steeds meer vruchtensappen en frisdranken.

Te weinig beweging

Gebrek aan beweging is waarschijnlijk één van de meest belangrijke oorzaken van overgewicht bij kinderen. Kinderen zijn van nature actief en willen lekker bezig zijn, maar kinderen spelen steeds minder buiten. Dat komt mede doordat ze allerlei computergames spelen en televisie kijken. Uit onderzoek is gebleken dat Nederlandse kinderen gemiddeld 2 uur tv per dag kijken. Echter, 30% van de Europese kinderen kijkt meer dan 4 uur tv per dag. Obesitas komt meer voor bij kinderen die veel tv kijken. Dat komt niet alleen door een verminderde energieverbruik, maar ook doordat er gesnoept wordt tijdens het tv-kijken.

Minder gymles en het afschaffen van de verplichte zwemles op school, helpen ook niet mee Net zomin als het feit dat kinderen steeds vaker met de auto ergens naar toe worden gebracht in plaats van dat ze op de fiets gaan. Hier geldt dat ouders veel invloed kunnen uitoefenen. Kinderen met actieve ouders zijn zelf ook actiever.

Overige oorzaken

 • Erfelijke aanleg, die gestimuleerd wordt door verkeerde leefgewoonten.
 • Ziekten waaronder het Down-syndroom en ziektes die leiden tot immobiliteit.
 • Medicijngebruik zoals bijvoorbeeld corticosteroïden die worden voorgeschreven bij astma.
 • Gendefecten (zeer zeldzaam).

Overgewicht bij kinderen ontstaat in de meeste gevallen door een combinatie van verkeerde voedingsgewoontes en te weinig bewegen. Slechts bij minder dan 5% van de kinderen wordt overgewicht veroorzaakt door een ziekte, medicijngebruik of gendefect.

Wat zijn de gevolgen van obesitas bij kinderen?

Kinderen willen helemaal niet dik zijn. Overgewicht is voor kinderen een handicap, vooral in situaties waarin zowel psychische als sociale aspecten een rol spelen. Maar ook medisch gezien geeft overgewicht vervelende consequenties. Overgewicht bij kinderen leidt nu én later tot gezondheidsproblemen.

 • Mogelijke psychosociale gevolgen van obesitas
  Mensen met overgewicht lopen meer risico op psychosociale problemen, stigmatisering, pesten en discriminatie dan mensen met een gezond gewicht. Mensen met ernstig overgewicht hebben ook vaker angststoornissen of last van depressies. Daarnaast kan het leiden tot sociale isolatie, het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld, emotionele- en gedragsproblemen alsmede een lagere socio-economische status op volwassen leeftijd.
 • Mogelijke medische gevolgen van obesitas op de korte termijn
  Op de korte termijn kunnen de medische gevolgen op het orthopedische vlak liggen en dan moet je denken aan pijn in knie- en heupgewricht of de rug. Een andere complicatie die op korte termijn op kan treden zijn metabole verstoringen zoals een stijging van LDL-cholesterol en triglyceriden, hyperinsulinemie en diabetes mellitus type II. Maar ook problemen aan de luchtwegen zoals bronchitis en huidproblemen waaronder schimmelinfecties in de huidplooien of zelfs striae.
 • Mogelijke medische gevolgen op de lange termijn
  Wanneer iemand al vanaf jonge leeftijd overgewicht heeft, zijn de gezondheidsgevolgen op latere leeftijd extra groot. Kinderobesitas blijft in minstens 30% van de gevallen bestaan op volwassen leeftijd. Het risico is nog hoger, wanneer het kind obese ouders heeft. Kinderen met obesitas lopen op latere leeftijd meer risico op hart- en vaatziekten door een verhoogde bloeddruk en verhoogd cholesterolgehalte. Het blijkt dat 5% van de kankergevallen toe is te schrijven aan overgewicht en obesitas.

Behandeling van overgewicht

Het algemene doel is om een gezond eet- en beweegpatroon bij kinderen te bevorderen. Dat begint bij kennis over wat gezonde voeding is en de knelpunten in de voeding te herkennen alsmede de knelpunten in de lichamelijke activiteiten te herkennen en de gevolgen daarvan. Daarnaast speelt uitleg over hoe overgewicht bestaat een grote rol. Om de voedselinname en het activiteitenpatroon blijvend te veranderen, zal soms ook naast de diëtist een behandeling door gezinstherapeuten en/of gedragstherapeuten noodzakelijk zijn. Bij de behandeling worden ouders en de rest van het gezin intensief betrokken. Bij behandeling van overgewicht bij kinderen spelen de ouders namelijk een enorm grote (voorbeeld)rol.

Ben jij benieuwd naar jouw BMI? Doe dan hier de zelftest van Dokter.nl

 

Bronnen: cm.be, nji.nlen kinderobesitas.com

t tijdens het tv-kijken.

Minder gymles en het afschaffen van de verplichte zwemles op school, helpen ook niet mee. Net zomin als het feit dat kinderen steeds vaker met de auto ergens naar toe worden gebracht in plaats van dat ze op de fiets gaan. Hier geldt dat ouders veel invloed kunnen uitoefenen. Kinderen met actieve ouders zijn zelf ook actiever.

Overige oorzaken

 • Erfelijke aanleg, die gestimuleerd wordt door verkeerde leefgewoonten.
 • Ziekten waaronder het Down-syndroom en ziektes die leiden tot immobiliteit .
 • Medicijngebruik zoals bijvoorbeeld corticosteroïden die worden voorgeschreven bij astma .
 • Gendefecten (zeer zeldzaam).

Overgewicht bij kinderen ontstaat in de meeste gevallen door een combinatie van verkeerde voedingsgewoontes en te weinig bewegen. Slechts bij minder dan 5% van de kinderen wordt overgewicht veroorzaakt door een ziekte, medicijngebruik of gendefect.

Wat zijn de gevolgen van obesitas bij kinderen?

Kinderen willen helemaal niet dik zijn. Overgewicht is voor kinderen een handicap, vooral in situaties waarin zowel psychische als sociale aspecten een rol spelen. Maar ook medisch gezien geeft overgewicht vervelende consequenties. Overgewicht bij kinderen leidt nu én later tot gezondheidsproblemen.

 • Mogelijke psychosociale gevolgen van obesitas
  Mensen met overgewicht lopen meer risico op psychosociale problemen, stigmatisering, pesten en discriminatie dan mensen met een gezond gewicht. Mensen met ernstig overgewicht hebben ook vaker angststoornissen of last van depressies. Daarnaast kan het leiden tot sociale isolatie, het ontwikkelen van een negatief zelfbeeld, emotionele- en gedragsproblemen alsmede een lagere socio-economische status op volwassen leeftijd.
 • Mogelijke medische gevolgen van obesitas op de korte termijn
  Op de korte termijn kunnen de medische gevolgen op het orthopedische vlak liggen en dan moet je denken aan pijn in knie- en heupgewricht of de rug. Een andere complicatie die op korte termijn op kan treden zijn metabole verstoringen zoals een stijging van LDL-cholesterol en triglyceriden, hyperinsulinemie en diabetes mellitus type II. Maar ook problemen aan de luchtwegen zoals bronchitis en huidproblemen waaronder schimmelinfecties in de huidplooien of zelfs striae.
 • Mogelijke medische gevolgen op de lange termijn
  Wanneer iemand al vanaf jonge leeftijd overgewicht heeft, zijn de gezondheidsgevolgen op latere leeftijd extra groot. Kinderobesitas blijft in minstens 30% van de gevallen bestaan op volwassen leeftijd. Het risico is nog hoger, wanneer het kind obese ouders heeft. Kinderen met obesitas lopen op latere leeftijd meer risico op hart- en vaatziekten door een verhoogde bloeddruk en verhoogd cholesterolgehalte. Het blijkt dat 5% van de kankergevallen toe is te schrijven aan overgewicht en obesitas.

Behandeling van overgewicht

Het algemene doel is om een gezond eet- en beweegpatroon bij kinderen te bevorderen. Dat begint bij kennis over wat gezonde voeding is en de knelpunten in de voeding te herkennen alsmede de knelpunten in de lichamelijke activiteiten te herkennen en de gevolgen daarvan. Daarnaast speelt uitleg over hoe overgewicht bestaat een grote rol. Om de voedselinname en het activiteitenpatroon blijvend te veranderen, zal soms ook naast de diëtist een behandeling door gezinstherapeuten en/of gedragstherapeuten noodzakelijk zijn. Bij de behandeling worden ouders en de rest van het gezin intensief betrokken. Bij behandeling van overgewicht bij kinderen spelen de ouders namelijk een enorm grote (voorbeeld)rol.

Ben jij benieuwd naar jouw BMI? Doe dan hier de zelftest van Dokter.nl

 

Bronnen: cm.be, nji.nlen kinderobesitas.com

Delen:  
reactie op “Gevolgen van obesitas bij kinderen
 1. het gevolg is dike volwassenen

  Geschreven door bvdv op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief