Disclaimer

Disclaimer / Privacy Policy

HET GEBRUIK VAN DOKTER.NL
De inhoud/content van Dokter.nl is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose en/of behandeling. Het gebruik van informatie op Dokter.nl en eventuele beslissingen, die u op basis van die informatie neemt, is voor uw eigen verantwoordelijkheid.

Raadpleeg altijd uw huisarts of een andere bevoegde zorgverlener, als u onzeker bent over (de gevolgen van) een medische aandoening. Negeer nooit professioneel medisch advies en zorg ervoor dat het zoeken naar medische informatie op Dokter.nl nooit leidt tot vertraging in het vinden van een medische oplossing. Bij acute gezondheidsproblemen dient u te allen tijde een arts te raadplegen of bel 112. U dient zich te realiseren, dat u op het Forum voornamelijk in contact bent met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Lees ook de waarschuwingstekst onderaan iedere pagina van Dokter.nl.

Inhoud
Dokter.nl doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op Dokter.nl. De inhoud van de website van Dokter.nl, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, en ander materiaal, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. De informatie op Dokter.nl wordt aangeboden zonder enige garantie, derhalve sluit Dokter.nl iedere aansprakelijkheid voor ieder gebruik van Dokter.nl of de daarop verstrekte informatie uit.
Dokter.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie op de website, alsmede deze voorwaarde geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Dokter.nl is niet verplicht de informatie op haar website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Alle content op de site is intellectueel eigendom van Dokter.nl en mag niet zonder toestemming van Dokter.nl worden verspreid of vermenigvuldigd, anders dan op de website van Dokter.nl zelf.

De informatie op Dokter.nl is mede afkomstig van derden, die daarmee zelf verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid daarvan. De gebruiker van de site kan geen rechten ontlenen aan de inhoud/content van Dokter.nl. Vanuit Dokter.nl kan via links worden verwezen naar andere websites, die niet worden beheerd door Dokter.nl. Dokter.nl is niet verantwoordelijk voor de content van andere websites.

Beveiliging
Dokter.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen garanderen een hoog beveiligingsniveau. Dokter.nl controleert regelmatig of de door haar getroffen technische en organisatorische maatregelen voldoen aan het door haar nagestreefde beveiligingsniveau. Zo nodig zal Dokter.nl direct aanvullende of vervangende maatregelen treffen.

Gebruik van uw gegevens
Dokter.nl kan de door u verstrekte informatie en eventuele persoonlijke gegevens opslaan in haar computersystemen en kan uw gegevens op gegevensdragers vastleggen. Het gebruik van uw gegevens geschiedt in overeenstemming met wettelijke voorschriften en op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor zover dit, gelet op de doeleinden van de verwerking van uw gegevens, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig is. Zo kunnen uw gegevens door Dokter.nl gebruikt worden voor toepassingen van het forum, het berekenen en versturen van de uitslag van een zelftest, het ontvangen van een nieuwsbrief en/of het verzenden van een commerciele aanbieding. Uw gegevens worden niet langer bewaard in een vorm, die het mogelijk maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik. Dokter.nl heeft het gebruik van uw gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens zullen nooit doorgespeeld worden aan derden anders dan in de gevallen waarin dat expliciet gemeld staat en u vooraf op de hoogte bent gesteld.

Dokter.nl gebruikt het e-mailadres van haar abonnees tevens voor Custom Audience targeting via Facebook. Dokter.nl maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien. Zie voor meer informatie over Custom Audience targeting https://developers.facebook.com/docs/reference/ads-api/custom-audience-targeting.

DOKTER.NL MEDISCH FORUM REGLEMENT
Het is niet toegestaan om op het medisch forum van Dokter.nl:

Reclame te plaatsen
Verbaal geweld te plaatsen
E-mailadressen, adressen en/of telefoonnummers te plaatsen
Spam te plaatsen
Links naar adult pagina’s te plaatsen
Een onderwerp meerdere keren op het forum te plaatsen
Oproepen te plaatsen
Je voor te doen als dokter, doc, arts, fysio etc.
Commerciële links te plaatsen
Onzinnige antwoorden te geven op een vraag
Zie onder de rubriek “Forum” de handleiding van het Medische Forum.

Privacy bepaling advertenties
Dokter.nl maakt gebruik van externe advertentiebedrijven en mediabureaus waaronder Google, om advertenties weer te geven, wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet-zijnde uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services, waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Voor meer informatie verwijzen we u naar: http://www.google.nl/privacy/ads/
Op het Medisch Forum van Dokter.nl worden commerciële uitingen geplaatst. De advertentiecampagnes die te zien zijn in het medisch forum, worden verzorgd door derden. Dokter.nl is niet verantwoordelijk voor de getoonde advertenties en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de aard of het karakter van een adverteerder of advertentie.

Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kan je op onze websites worden herkend als je deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Daarnaast gebruiken we cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op een website worden bezocht. Ook kunnen we (afhankelijk van de verkregen toestemming) cookies gebruiken om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Wij maken daar bij gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maken wij gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de meeste van onze websites een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan één jaar geen van onze websites bezoekt. Tot slot kunnen we (afhankelijk van de verkregen toestemming) gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren je surfgedrag op onze websites gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer je voor de eenennegentigste dag contact maakt met een van onze websites, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd. Als je het plaatsen van cookies (via je browserinstellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen), waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.
Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van ons advertenties op onze websites. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op je computer. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door ons geplaatste cookies. Je kan te allen tijde zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Wil je je voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze websites wijzigen, dan kan je de pagina waarop je je instellingen kan wijzigen altijd bereiken via de link privacy- en cookiebeleid onderaan elke pagina.

Wil je binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kan je je op http://www.google.com/settings/ads voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en voor M&M afmelden via www.markandmini/privacy, op http://www.youronlinechoices.eu/nl kan je je afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die via onze websites advertenties presenteren.

Name

Domain

Placed by

Reason

How long

pvt/pct

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Track views and clicks to measure conversions.

90 days

fh

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Track views for reporting to client.

90 days

is

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

To limit the number of advertisements you see (frequency capping).

90 days

ih

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

To limit the number of advertisements you see (frequency capping).

90 days

sh

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

To limit the number of advertisements you see (frequency capping).

90 days

ad

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Track views and clicks to measure conversions.

90 days

pxl

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Division by client into groups.

90 days

um

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

 To enable the bidding process.

90 days

umeh

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

To enable the bidding process.

90 days

lc7d

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

To enable the bidding process.

7 days

lcri5m

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

To enable the bidding process.

5 minutes

lcai9h

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

To enable the bidding process.

9 hours

tuuid

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

To enable the bidding process.

1 year

udc       

criteo.com

Massarius/Criteo

Criteo analysis

6 maanden

uid

criteo.com

Massarius/Criteo

Criteo analysis

12 maanden

zdi

criteo.com

Massarius/Criteo

Criteo analysis

6 maanden

LIG_ULT

ligatus.com

Massarius/Ligatus

Track views and clicks to measure conversions.

13 maanden

Name

Domain

Placed by

Doel

How long

pvt/pct

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van het surfgedrag van bezoekers en voor het uitserveren van relevante advertenties.

90 days

fh

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van het surfgedrag van bezoekers en voor het uitserveren van relevante advertenties.

90 days

is

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van het surfgedrag van bezoekers en voor het uitserveren van relevante advertenties.

90 days

ih

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van het surfgedrag van bezoekers en voor het uitserveren van relevante advertenties.

90 days

sh

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van het surfgedrag van bezoekers en voor het uitserveren van relevante advertenties.

90 days

ad

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van het surfgedrag van bezoekers en voor het uitserveren van relevante advertenties.

90 days

pxl

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van het surfgedrag van bezoekers en voor het uitserveren van relevante advertenties.

90 days

um

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van het surfgedrag van bezoekers en voor het uitserveren van relevante advertenties.

90 days

umeh

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van het surfgedrag van bezoekers en voor het uitserveren van relevante advertenties.

90 days

lc7d

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van het surfgedrag van bezoekers en voor het uitserveren van relevante advertenties.

7 days

lcri5m

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van het surfgedrag van bezoekers en voor het uitserveren van relevante advertenties.

5 minutes

lcai9h

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van het surfgedrag van bezoekers en voor het uitserveren van relevante advertenties.

9 hours

tuuid

ad.360yield.com

Massarius/Improve Digital

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van het surfgedrag van bezoekers en voor het uitserveren van relevante advertenties.

1 year

udc       

criteo.com

Massarius/Criteo

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van het surfgedrag van bezoekers en voor het uitserveren van relevante advertenties.

6 maanden

uid

criteo.com

Massarius/Criteo

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van het surfgedrag van bezoekers en voor het uitserveren van relevante advertenties.

12 maanden

zdi

criteo.com

Massarius/Criteo

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van het surfgedrag van bezoekers en voor het uitserveren van relevante advertenties.

6 maanden

LIG_ULT

ligatus.com

Massarius/Ligatus

Deze cookies worden gebruikt voor het registreren van conversies.

13 maanden

Mark&Mini

Het Mark&Mini cookie maakt het mogelijk dat websites geanalyseerd kunnen worden waardoor website ervaringen verbetert en relevanter gemaakt kunnen worden.
Verder maakt Mark&Mini mogelijk dat relevantere boodschappen over andere netwerken geserveerd kunnen worden of gebruikt kunnen worden als selectie kenmerk.
Voor meer informatie over het Mark&Mini cookie en privacy beleid en voor het kunnen afmelden ga naar http://www.markandmini.com/privacy

En bij detail vermelding cookie:

Informatie per cookie:

– Soort cookie
Analytics, tracking

– Naam cookie en domein vanwaar die wordt geplaatst
//mm.markandmini.com/Pixel

– Doeleinde cookie
Analyse voor verbeteren website ervaring en mogelijk maken relevantere
communicatie

– Bewaartermijn cookie
6-12 maanden

– Welke info uit cookie wordt gedeeld met wie?

Met geselecteerde partners voor analyse van doelgroepen en segmenten en mogelijk maken van relevantere boodschappen. Alleen gepseudonimiseerde en
geanomiseerde data wordt verwerkt.
Website
De inhoud van de website van Dokter.nl, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, en ander materiaal, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. De inhoud is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose en/of behandeling. Raadpleeg altijd uw huisarts of een andere bevoegde zorgverlener, als u onzeker bent over (de gevolgen van) een medische aandoening. Negeer nooit professioneel medisch advies en zorg ervoor dat het zoeken naar medische informatie op Dokter.nl nooit leidt tot vertraging in het vinden van een medische oplossing. Bel onmiddellijk uw arts of het nummer 112, in geval van een medische noodsituatie. Dokter.nl is geheel onafhankelijk en promoot dan ook geen specifieke testen, artsen, producten, procedures, meningen, of andere informatie. Vertrouwen op informatie van medewerkers van Dokter.nl, dan wel informatie van anderen die door Dokter.nl in staat gesteld zijn op Dokter.nl te publiceren, is uitsluitend voor eigen risico. In het medisch forum worden geen antwoorden gegeven door artsen of andere medische professionals van Dokter.nl. Het is mogelijk dat u binnen de website seksueel getinte teksten of grof taalgebruik aantreft. Indien u hier niet van gediend bent, raden wij het af om gebruik te maken van de website.

Gegevens Dokter.nl
Dokter.nl B.V.
Kvk: 30160877

Deze disclaimer/ privacy policy kan door Dokter.nl worden gewijzigd.
Op de website van Dokter.nl staat altijd de laatste versie van deze privacy policy.
Dokter.nl BV, april 2016

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief
Dokter.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op 'ga verder' te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Ga verder