Witte vloed en een baarmoederhalskankerprik

 • #1

  gaat witte vloed en een baarmoederhalskankerprik samen of gaat er dan iets mis.

  Reactie
  #2

  Ben jij een van de eersten die zo`n prik krijgt?

  Reactie
  #3

  Veel gestelde vragen over het HPV vaccin kun je hier lezen:

  http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/humaan_papillomavirus_cervixkanker/index.jsp

  en hier:

  http://www.prikenbescherm.eu/

  en hier:

  http://www.sbbw.nl/?id=81

  Reactie
  #4

  In antwoord op je vraag: ja, dat kan, nee, dan gaat er niets mis.

  Reactie
  #5

  Ter preventie van voorstadia van baarmoederhalskanker zijn er twee HPV vaccins op de markt om te voorkomen dat er een HPV besmetting kan plaatsvinden. Dit omdat het Humaan Papilloma Virus (HPV) op lange termijn kan uitgroeien tot baarmoederhalskanker.

  Baarmoederhalskanker is een soort kanker die door een uitstrijkje relatief gezien makkelijk vroeg op te sporen is. Daarnaast is er een vaccin beschikbaar om baarmoederhalskanker te voorkomen, het zogenaamde HPV vaccin. Dit vaccin is in 2009 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor twaalfjarige meisjes.

  HPV vaccin via het Rijksvaccinatieprogramma
  Op 1 april 2008 heeft de Gezondheidsraad een advies gegeven aan de Minister van VWS om voor meisjes van 12 jaar een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Verreweg de meeste van hen hebben op die leeftijd nog geen seksueel contact. De virussen die tot baarmoederhalskanker kunnen leiden worden namelijk via seksueel contact overgebracht. Met de vaccinatie worden zij beschermd tegen infectie met dergelijke virussen. De Gezondheidsraad adviseert wel om langdurig de effectiviteit en veiligheid van de vaccins te blijven volgen.

  Inmiddels worden de eerste meisjes van 12 jaar met het HPV-vaccin ingeënt in 2009. In september 2009 vindt de vaccinatie plaats van meisjes die geboren zijn op of na 1 januari 1997 en voor 1 september 1997.

  Eenmalig worden ook meisjes van 13 tot 16 jaar ingeënt omdat in die groep de meerderheid nog geen seksueel contact heeft gehad. In maart 2009 is de inhaalcampagne voor meisjes die geboren zijn in 1993 tot en met 1996.

  GGD'en verzorgen de uitnodigingen en inentingen.

  Gratis en programmatisch
  De minister geeft aan het belangrijk te vinden dat vaccinatie tegen HPV via het Rijksvaccinatieprogramma gratis en programmatisch wordt aangeboden. Op deze wijze kan de aanzienlijke ziektelast van baarmoederhalskanker en het daarmee gepaard gaande persoonlijke leed in de toekomst worden verminderd. De minister benadrukt dat hij HPV vaccinatie alleen in het RVP kon opnemen als deze vaccinatie kosteneffectief is, dit betekend dat de gezondheidswinst opweegt tegen de kosten.

  Het advies van de Gezondheidsraad heeft wel tot een discussie geleid. Daarbij worden argumenten aangevoerd om het HPV-vaccin niet op te nemen in het RVP: het is nog niet duidelijk of de gezondheidswinst opweegt tegen de kosten.

  Hoe wordt baarmoederhalskanker veroorzaakt?
  Baarmoederhalskanker wordt bijna altijd veroorzaakt door een infectie met een HPV virus, dat via het seksueel verkeer overgedragen kan worden door mannen en vrouwen. De meeste seksueel actieve mensen lopen ooit een of meer infecties op met HPV. Over het algemeen wordt de infectie door het afweersysteem van ons lichaam opgeruimd binnen 1,5 jaar. Als een infectie langere tijd op de baarmoedermond aanwezig is, kan dit leiden tot afwijkende cellen. Na een periode van vele jaren kunnen deze afwijkende cellen zich ontwikkelen tot baarmoederhalskanker.

  Cijfers baarmoederhalskanker in Nederland
  In Nederland is het aantal nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker ongeveer 700 per jaar. In 2005 overleden ongeveer 230 Nederlandse vrouwen aan baarmoederhalskanker.

  Wat doet het HPV vaccin?
  Het HPV vaccin is een middel om HPV besmetting te vóórkomen en waardoor baarmoederhalskanker zich niet kan ontwikkelen. Het is geen garantie dat een HPV infectie zal uitblijven. Wanneer het HPV virus al actief is kan het vaccin niet de infectie opruimen.

  Geeft het HPV vaccin 100 procent procent garantie?
  Nee, baarmoederhalskanker wordt vrijwel altijd veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Gardasil beschermt tegen de typen 6, 11, 16 en 18 van dit virus. Het vaccin Cervarix beschermd alleen voor de typen 16 en 18. De typen 16 en 18 zijn verantwoordelijk voor 70 procent van alle gevallen van baarmoederhalskanker. De typen 6 en 11 veroorzaken ruim 90 procent van alle genitale wratten. De huidige vaccins bieden nog geen volledige bescherming.

  Verschillen HPV vaccins
  Gardasil en Cervarix zijn op de Nederlandse markt vrij verkrijgbaar. De werking van de verschillende vaccins is iets verschillend maar voor preventie van baarmoederhalskanker beide vergelijkbaar.

  Is het vaccin alleen voor meisjes/vrouwen?
  Nee, de vaccins zijn goedgekeurd voor meisjes/vrouwen van 9 tot 26 jaar en voor jongens van 9 tot 15 jaar. Omdat de HPV infectie seksueel overdraagbaar is kunnen ook jongens beschermd worden tegen ontwikkeling van het HPV virus. De HPV vaccins mogen wettelijk gezien alleen bij deze leeftijdsgroepen gevaccinineerd worden. Bij de farmaceut lopen onderzoeken om te kijken of het mogelijk is te vaccineren bij andere leeftijdsgroepen.

  Hoe vaak moet het vaccin toegediend worden?
  Voor een effectieve bescherming zijn 3 vaccinaties nodig, binnen een periode van een jaar. Het advies is om 2 en 6 maanden na de 1e vaccinatie opnieuw het vaccin toe te dienen. Uw huisarts heeft meer informatie hierover.

  Wie betaalt het HPV vaccin?
  Via het Rijksvaccinatieprogramma is het gratis. Anderen die een HPV-vaccin willen zullen het HPV-vaccin zelf moeten betalen, tenzij uw verzekeraar een vergoedingsregeling heeft. Vanaf 1 januari 2007 wordt het HPV vaccin vergoed bij o.a. ONVZ, Nationale Nederlanden, AEGON en Allianz. Het gaat om aanvullende verzekeringspakketten. Meer informatie is bij desbetreffende verzekeraars te verkrijgen. De kosten bedragen ongeveer 125 euro per vaccinatie. (in totaal 3x 125 euro = 375 euro).

  Hoeveel jaar biedt het vaccin bescherming?
  Bekend is dat de HPV vaccins ongeveer 5 jaar bescherming bieden, dit omdat de meeste studies pas enkele jaren lopen. Hoeveel vaker het vaccin mogelijk nog toegediend zal moeten worden is niet bekend.

  Moeten vrouwen nog een uitstrijkje laten maken?
  Ja. Een uitstrijkje laten maken bij de huisarts of via het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker blijft nog steeds de methode om baarmoederhalskanker vroegtijdig op te sporen. Het HPV vaccin biedt bescherming om het HPV besmetting te vóórkomen, waardoor baarmoederhalskanker zich niet kan ontwikkelen. Zoals hierboven beschreven, het biedt nooit 100% garantie dat baarmoederhalskanker vóórkomen kan worden.

  Een uitstrijkje laten maken blijft dus belangrijk!

  Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
  Alle vrouwen tussen de 30 en 60 jaar krijgen eens in de 5 jaar een uitnodiging voor het gratis Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Door middel van een uitstrijkje kan baarmoederhalskanker in een vroeg stadium ontdekt worden, zelfs wanneer er nog geen klachten zijn. Zie http://www.uitstrijkje.nl/

  Sinds enkele jaren wordt binnen het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker onderzoek gedaan of baarmoederhalskanker nóg vroeger opgespoord kan worden door een HPV-test toe te passen bij het afnemen van het uitstrijkje. Er wordt gekeken of deze HPV-test effectief is, hierbij worden de kosten vergeleken met de gezondheidswinst. De overheid zal moeten beslissen aan de hand van de resultaten of de HPV-test wordt opgenomen naast het uitstrijkje binnen het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker.

  Wat is het standpunt van KWF Kankerbestrijding?
  Opname van HPV vaccinatie in het Rijksvaccinatie Programma zal een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. Belangrijk blijft het echter om de twijfels over de kosten-effectiviteit weg te nemen. Het is nog onzeker hoelang de bescherming duurt van het HPV-vaccin omdat de onderzoeken ernaar nog niet lang genoeg lopen. KWF Kankerbestrijding verwacht van de overheid dat zij hierover het publiek duidelijk informeert.

  Daarom blijft goede voorlichting over voorkomen en vroege ontdekking van baarmoederhalskanker van groot belang. Want vaccinatie betekent niet dat deelname aan het bevolkingsonderzoek voor vrouwen van 30 tot 60 jaar niet meer nodig is. Ook geeft vaccinatie geen 100% garantie dat baarmoederhalskanker kan worden voorkomen. En dat adequaat reageren op klachten zoals onverwacht vaginaal bloedverlies noodzakelijk blijft.

  KWF Kankerbestrijding wil dat bij de invoering van het HPV-vaccin eenduidige voorlichting gegeven zal worden richting het publiek vanuit de overheid. Daarnaast zal aangegeven moeten worden hoe belangrijk deelname aan het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker is voor vroege opsporing van baarmoederhalskanker.

  Zie ook:

  • http://www.uitstrijkje.nl/
  • het bevolkingsonderzoek
  • http://www.kwfklachtadvies.nl/
  • http://www.cvz.nl/
  • http://www.prikenbescherm.nl/

  Reactie
  #6

  Hoe weet je dan dat er niks mis gaat?
  Waar staat dat?

  Reactie
  #7

  http://www.youtube.com/watch?v=EiLGrL7vhPE

  Reactie
  #8

  Er is een artikel op deze website over HPV vaccinatie.

  http://www.dokter.nl/forum/Kanker/hpv-vaccinatie.html#josc635

  Reactie
  Bereken hier je BMI

  De Body Mass Index (BMI) geeft uw gezondheidsrisico weer o.b.v. uw lichaamsgewicht en lengte. Vul het in en ontvang direct per mail de uitslag met het bijbehorende gezondheidsadvies

  cm
  KG
  #9

  Mijn dochter heeft ong. 4 weken terug de 1ste baarmoederhalskankerprik gehad. De dagen na de prik had ze alleen last van stijve arm. Echter de laatste 3 weken heeft ze heel veel hoofdpijn en een paar dagen in de week koorts. Terwijl ze eigenlijk zelden ziek is. Herkent iemand dit? Zou het met die prik te maken kunnen hebben?

  Reactie
  #10

  De bijwerkingen op korte termijn zijn bekend en onschuldig. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

  Reactie
  #11

  Een infectie met HPV verloopt vaak ongemerkt. Het afweersysteem van uw lichaam pakt het virus aan en ruimt het op. Vaak is HPV binnen een jaar uit uw lichaam verdwenen. Soms blijft het virus veel langer in uw lichaam zonder dat u daar iets van merkt.

  Sommige soorten HPV kunnen op den duur baarmoederhalskanker veroorzaken. Het zijn de virussen HPV16 en HPV18 die 70% van de gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken. De rest wordt door andere soorten HPV veroorzaakt.

  Baarmoederhalskanker komt gelukkig maar weinig voor. In Nederland krijgt ongeveer één op de 160 vrouwen gedurende hun leven baarmoederhalskanker.

  Heel zelden veroorzaakt HPV ook andere vormen van kanker zoals: anus-, penis-, vagina- en keelkanker.

  Lees verder op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap over 'HPV en baarmoederhalskanker':

  http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/HPV-en-baarmoederhalskanker.htm

  Reactie
  #12

  Wit slijm
  http://www.dokter.nl/forum/Vagina-baarmoeder-eierstokken/216397-wit-slijm.html

  Witte vloed?
  http://www.dokter.nl/forum/Vagina-baarmoeder-eierstokken/175842-witte-vloed.html

  Witte afscheiding
  http://www.dokter.nl/forum/Nieren-blaas-urine/127824-witte-afscheiding.html

  Witte afscheiding, jeuk!
  http://www.dokter.nl/forum/Penis-testikels/181951-Witte-afscheiding-jeuk.html

  Reactie
Reageer op: Witte vloed en een baarmoederhalskankerprik
Selecteer afbeelding
Maximale afbeelding grote is 512kb, toegestande bestandtypes: *.jpg, *.jpeg, .jpe,.gif

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief