Nieuwe patiëntenwet

In het nieuwe ‘zeven-rechtenplan’ staat de patient centraal. Het recht op informatie voor de cliënt is in de plannen hierbij het belangrijkst. Die informatie wordt bovendien geacht ‘begrijpelijk, betrouwbaar en te vergelijken’ te zijn. Pas als iemand goed geïnformeerd is, is hij in staat de keuze te maken voor de zorgverlener of behandeling die bij hem past.

De cliënt moet goede zorg krijgen, die past bij wat hij of zij wil en bovendien moet hij of zij weten waar die zorg te vinden is. De cliënt moet er op kunnen vertrouwen dat kwaliteit en veiligheid als hoogste prioriteit worden beschouwd. Daarom heeft het kabinet zeven rechten geformuleerd: het recht op beschikbare en bereikbare zorg, het recht op keuze en keuze-informatie, het recht op kwaliteit en veiligheid, het recht op informatie, toestemming, dossiervorming en privacy, het recht op afstemming tussen zorgverleners, het recht op een effectieve, laagdrempelige klacht- en geschillenbehandeling en tenslotte het recht op medezeggenschap en goed bestuur.

De Nederlandse patienten en consumenten federatie is zeer tevreden met deze versterking van de positie van de patient.
Zorgverleners worden verplicht op tijd begrijpelijke, betrouwbare en te vergelijken informatie te verstrekken. Nu ontbreekt het de patiënt vaak aan informatie op basis waarvan hij een verantwoorde keuze kan maken.

2 reacties op “Nieuwe patiëntenwet
  1. Mag ik mijn huisarts vragen mijn medisch dosier in te zien ??

    Kan een huisarts een door mij gevraagde doorverijzing weigeren ??

    Geschreven door C.th. Stevens op
  2. Ja, de huisarts kan op jouw verzoek het medisch dossier inzien.
    Ja, de huisarts is poortwachter, dat betekent dat hij/zij bepaalt of je doorverwezen wordt. Je kunt wel een stellig verzoek indienen maar de huisarts bepaalt uiteindelijk.

    Geschreven door Anoniem op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief