Aan de slag in de zorg: welke opleidingen bieden arbeidsperspectief?

Aan de slag in de zorg: welke opleidingen bieden arbeidsperspectief?

De zorgsector kampt met een groot tekort aan personeel. Dat is overal in Nederland het geval. Ook bijvoorbeeld in Utrecht. Alleen in Utrecht verwacht men al een tekort van meer dan vijfduizend mensen in het jaar 2022. Dat blijkt uit het rapport Arbeidsmarktcijfers Zorg en Welzijn: prognoses Utrechtzorg in 2022.

Uit het aanbod van vacaturesites blijkt bovendien dat er overal in Nederland vraag is naar zorgpersoneel. Uiteraard zijn er verschillende functies te onderscheiden in de zorg en het is natuurlijk de vraag welke opleidingen daarin arbeidsperspectief bieden.

Opleiding voor beroep ‘pedagogisch medewerker’

Een van de opleidingen die arbeidsperspectief biedt, is de studierichting Pedagogiek. Er was in 2019 namelijk al een tekort van drieduizend pedagogische medewerkers. De verwachting is dat het tekort in 2022 verder oploopt met een prognose van 5.300 tot 8.900 medewerkers met verschillende opleidingsniveaus. Deze gegevens komen voort uit het rapport Arbeidsmarktprognoses Kinderopvang. Overigens zijn er wel regionale verschillen te onderscheiden. Het arbeidsmarktperspectief is daarom ook gerelateerd aan de verschillende regio’s. Er is onder meer een groot tekort in de Randstad, maar de omvang van het tekort aan pedagogisch medewerkers varieert verder per regio. De opleiding pedagogiek biedt eveneens arbeidsmarktperspectief in het onderwijs en in de jeugdhulpverlening. Een afgeronde opleiding pedagogiek met afstudeerrichting jeugdzorgwerker biedt tevens de mogelijkheid om een SKJ-registratie te verkrijgen. Deze registratie opent deuren naar verschillende functies in de jeugdzorg.

Opleiding voor beroep van verpleegkundige

De opleiding Verpleegkunde biedt vooruitzicht op baanzekerheid. Daarom is het een opleiding die in een uitstekend arbeidsmarktperspectief voorziet. Er is al een tekort aan zorgpersoneel, maar de toenemende vergrijzing zorgt voor een nog groter tekort. Uit informatie van het CBS blijkt dat de vraag naar voldoende opgeleid personeel in de zorgsector de komende jaren toeneemt. Er werken al meer dan een miljoen mensen in de zorg, maar er is ook sprake van veel uitval. Dat heeft onder meer te maken met de hoge werkdruk waarmee het zorgpersoneel te kampen heeft. Er stromen volgens de SER jaarlijks 150.000 personeelsleden binnen, maar er zijn ook 111.000 medewerkers die de zorgsector uitstromen. Het vacatureaanbod laat ook duidelijk zien dat de vraag naar bijvoorbeeld verpleegkundigen enorm groot is. De aangeboden banen variëren van wijkverpleegkundigen tot hoofdverpleegkundigen en van thuiszorg verpleegkundigen tot verpleegkundigen in de psychiatrie. In de zorgsector is er niet alleen nu, maar ook in de toekomst veel vraag naar extra zorgpersoneel voor uiteenlopende functies.

 

– Partnercontent –

Delen:  
Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief