Alles wat je moet weten over een gezondheidsverklaring

Bij het afsluiten van sommige verzekeringen wordt er gevraagd om een gezondheidsverklaring in te vullen. Maar waarvoor wordt een gezondheidsverklaring eigenlijk gebruikt? Hoe gaat het in zijn werk en mag iedereen erom vragen? Wat kunnen de gevolgen zijn? In dit artikel krijgt u antwoord op deze vragen rondom de gezondheidsverklaring.

Wanneer is een gezondheidsverklaring nodig?

Gezondheidsverklaringen worden gevraagd bij verzekeringsaanvragen met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking zoals bijvoorbeeld bij een levensverzekering. Over het algemeen geldt dat indien het verzekerd bedrag lager is dan € 250.000,00 een standaard vragenlijst afdoende is. Er is een verschil tussen een gezondheidsverklaring voor een levensverzekering zonder arbeidsongeschiktheidsdekking en een met een arbeidsongeschiktheidsdekking. Indien er een twijfel is, dan kan de verzekeraar een aanvullende keuring aanvragen. Dit kan ook gebeuren bij een BMI lager dan 18 of hoger dan 26. Wat je BMI is kan je checken op de BMI-meter. Indien je ouder bent dan 50 jaar wordt er vaak ook een keuring aangevraagd.

Wat is een gezondheidsverklaring?

Een gezondheidsverklaring gaat zowel over jouw gezondheid op dit moment als over die uit het verleden. Deze verklaring wordt, volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door het Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde, KNMG, door een onpartijdige arts opgesteld. En kan dus niet worden afgegeven door jouw huisarts of een andere arts waar je onder behandeling bent. De reden hiervoor is dat de vertrouwensband tussen arts en patiënt hierdoor in gevaar zou kunnen komen.

Een alternatieve verklaring

Bij sommige verzekeringen volstaat een verklaring van de patiënt zelf. Indien de verzekeringsmaatschappij daar niet mee akkoord gaat, is het nog mogelijk dat u een kopie van uw medisch dossier inlevert. Gaan ze daar ook niet mee akkoord dan zullen zij een onafhankelijke arts aanwijzen. Deze artsen zijn BIG-geregistreerd, dit is een register waar de diploma’s en bevoegdheden van de artsen worden bijgehouden.

Premie vaststelling

De uitkomst van de medische keuring kan invloed hebben op de hoogte van de premie. Ook kan rookgedrag invloed hebben op de premie.
De normale premieopbouw is afhankelijk van:

  • Het te verzekeren bedrag.
  • De te verzekeren periode.
  • Uw leeftijd op het moment van afsluiten.
  • Hoogte van gezondheidsrisico, door o.a. rookgedrag. Zo zijn er verzekeraars met een korting op de premie van de levensverzekering voor niet-rokers.

Afwijzing

Bij een verhoogd risico kan er dus sprake zijn van een premieverhoging. Indien jouw gezondheidsrisico te hoog wordt geacht, bestaat er zelfs een kans op afwijzing. Meestal is dit te ondervangen door inzage te geven in de medische dossiers. Zelfs bij enkele chronische ziekten is het met een premieverhoging nog mogelijk om een verzekering af te sluiten.

 

-Partner Content –

Delen:  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief