Preventie, preventie en nog eens preventie

Column door Dirk Jan Meijer

Gezondheidsverlies dat gepaard gaat met veroudering kan met een derde afnemen!
Preventie, preventie en nog eens preventie is in kort het advies dat onderzoeker Marc Pomp geeft in zijn rapport Healthy Ageing om gezond en actief ouder te worden en de dalende lijn van de tijd dat we in gezondheid doorbrengen om te buigen.

Ouder worden en gezondheid

We worden namelijk wel allemaal ouder, maar we leven deze extra tijd vaak niet door in goede gezondheid. In vergelijking met dertig jaar geleden worden we gemiddeld vier tot zes jaar ouder. Waar we vroeger gemiddeld pas rond ons 54ste levensjaar (chronisch) ziek werden, ligt die leeftijd nu zo’n zeven jaar lager voor mannen en maar liefst twaalf jaar lager voor vrouwen. Dit is schrikbarend en deze trend zet ook door. In de toekomst krijgen mensen steeds eerder en steeds langer te maken met één of meer chronische aandoeningen zoals kanker, hart- en vaatziekten, diabetes of Alzheimer.

Naast de persoonlijke implicaties voor degenen die het betreffen, heeft het ook enorme maatschappelijke consequenties. Zo voorspelde het Centraal Planbureau (CPB) in mei 2011 dat de zorgkosten zullen stijgen tot bijna een kwart van het BBP. Daarmee wordt de zorg op lange termijn onbetaalbaar. Onderzoeker Marc Pomp becijferde echter dat het niet zo dramatisch hoeft te worden en heeft de maatschappelijke baten becijferd van onderzoek naar Healthy Ageing: gezond en actief ouder worden.

Pomps berekeningen tonen aan dat, wanneer de bestaande onderzoekslijnen Healthy Ageing leiden tot preventieprogramma’s en behandelingen, het gezondheidsverlies dat gepaard gaat met veroudering met een derde kan afnemen en bovendien bijdraagt aan extra arbeidsparticipatie. De groei van de zorgkosten kan dan wellicht beperkt worden tot onder de 20% van het BBP, hetgeen vele miljarden per jaar zou schelen. Om dat te bereiken moet Nederland investeren in preventie, preventie en nog eens preventie.

Primaire, secundaire en tertiaire preventie

Om gezond en actief oud te worden is het belangrijk het verslechteren van de gezondheid uit te stellen en het gezondheidsverlies te beperken. Dat kan door primaire, secundaire en tertiaire preventie. Primaire preventie is preventie in de betekenis die iedereen kent: voorkomen dat een ziekte ontstaat. Dat kan door verouderingsprocessen te vertragen, oorzaken weg te nemen, omgeving en leefstijl aan te passen of de weerstand van het lichaam (het immuunsysteem) te versterken. Secundaire preventie richt zich op het voorkomen en beperken van gezondheidsverlies door vroege opsporing en behandeling. Eerder, gerichter en meer op maat behandelen verbetert de kans op genezing en beperkt bijwerkingen. Vroege interventies op leefstijl of omgevingsfactoren verkleinen de kans op en de ernst van problemen later. Tertiaire preventie, tenslotte, probeert de impact van chronische ziekten te verkleinen.
Deze drie vormen van preventie leiden ieder voor zich tot gezondheidswinst, hogere arbeidsparticipatie en daling van de zorguitgaven.

Zorg en wellness

Zorg en wellness komen elkaar tegen bij preventie. Met name bij de primaire en tertiaire preventie. Wellness heeft alles te maken met een gezonde leefstijl en bevat alle onderdelen hiervan: ontspanning, gezonde voeding, beweging en mentale wellness. Tevens kan wellness een belangrijke rol spelen bij het versterken van het immuunsysteem en het verlichten van de klachten bij chronische ziekten door het gebruik van natuurlijke grondstoffen zoals thermaal water, zee-algen en modder. Dat wellness geen luxe is zoals in ons land wel vaak wordt gedacht, bewijzen de vele wetenschappelijke onderzoeken. Buiten ons land wordt wellness gezien als complementaire geneeskunde met therapieën die vaak alle vele eeuwen worden toegepast en hun werking inmiddels hebben bewezen. Deze wetenschappelijke onderzoeken worden sinds 2011 op de website SPAevidence.com gerubriceerd.

 

Delen:  
reactie op “Preventie, preventie en nog eens preventie
  1. Gelezen en gehoort 200 miljoen preventie leverd 1 miljard op ,niet vandaag of morgen maar in de loop van de tijd

    Geschreven door Tommy op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief