Leverfunctie te hoog? Wat betekent dat?

Bereken hier je BMI

De Body Mass Index (BMI) geeft uw gezondheidsrisico weer o.b.v. uw lichaamsgewicht en lengte. Vul het in en ontvang direct per mail de uitslag met het bijbehorende gezondheidsadvies

cm
KG
 • #1

  ik heb een vraagje over mijn leverfunctie
  ik had al een tijd last van diaree en maagklachten.
  ben dus naar mijn huisarts geweest en moest bloed laten prikken. uit het bloedonderzoek is niet veel gekomen alleen dat mijn leverfunctie iets te hoog was. wat houdt dit eigenlijk in en moet ik alleen met dit antwoord genoegen nemen? een half jaar geleden was mijn lever namelijk ook al lichtelijk verstoord.
  wel word mijn ontlasting nog gecontroleerd en wachten wat daar uitkomt maar wou daarom eerst even weten wat het dus betekend als je leverfunctie te hoog is.
  alvast bedankt

  Reactie
  #2

  Wat wordt bedoeld met leverfunctie-onderzoek?
  Leverfunctie-onderzoek betekent in feite; onderzoek naar de verschillende functies van de lever.

  In het laboratorium kan door middel van een groot aantal technieken, allerlei verschillende stoffen in het bloed aangetoond worden. Om te onderzoeken of de lever goed functioneert kan in het bloed de gehaltes worden bepaald van bijvoorbeeld; leverenzymen, eiwitten en bilirubine (galkleurstof). Dit worden de zogenaamde ?leverfuncties? genoemd.
  Deze stoffen circuleren in het bloed omdat:
  - ze in de lever worden aangemaakt
  - de lever ze uit het bloed haalt
  - ze zich normaal in de lever bevinden, maar hieruit zeer langzaam ?weglekken?.

  Bij aandoeningen van de lever zijn sommige stoffen in het bloed:
  - in geringere hoeveelheden aanwezig omdat de aanmaak in de lever verminderd is
  - in grotere hoeveelheden aanwezig omdat de verwerking door de lever is verminderd
  - in grotere hoeveelheden aanwezig omdat ze bij beschadiging van de levercellen weglekken naar het bloed.

  Bij gezonde mensen vallen de waarden van de ?leverfuncties? binnen normale grenzen. Abnormale ?leverfuncties? zijn vaak de eerste aanwijzing in de richting van een leverziekte.
  In het beginstadium van een leverziekte zijn er nog geen lichamelijke klachten, terwijl de ?leverfuncties? al wel veranderd zijn. Dit heeft te maken met de grote reservecapaciteit van de lever, waardoor lichamelijke klachten pas optreden als de lever al ernstig is beschadigd.

  De mate van de verhoging of verlaging van de verschillende ?leverfuncties? en de verhouding tussen de gehaltes van de ?leverfuncties? geven slechts een aanwijzing in de richting van de soort leveraandoening, over het verdere verloop van de ziekte en over de genezingskansen. Om uiteindelijk een definitieve diagnose te kunnen stellen is aanvullend onderzoek meestal noodzakelijk.

  Waarom leverfunctie-onderzoek?
  Er zijn verschillende redenen waarom er onderzoek naar de ?leverfuncties? wordt gedaan;
  - Om te beoordelen of er sprake is van een leverziekte, zo ja welke en wat is de oorzaak.
  - Om het verloop van een al eerder aangetoonde leverziekte te kunnen volgen.
  - Als controle bij de schadelijke invloed van medicijnen of bij alcoholmisbruik.

  Welke verschillende ?leverfuncties? zijn er?
  Het standaard leverfunctie-onderzoek, bestaat in feite uit verschillende onderdelen, die te maken hebben met de verschillende processen die zich in de lever afspelen. Om goed te kunnen beoordelen wat er precies aan de hand is met de lever, moeten we daarom onderscheid maken tussen die verschillende onderdelen van het leverfunctie-onderzoek:

  - Bilirubine-bepaling
  Onderzoek naar afwijkingen in die processen die te maken hebben met de opname van bilirubine vanuit het bloed naar de lever, de omvorming van bilirubine in de lever en de afgifte van bilirubine (galkleurstof) vanuit de lever naar het bloed.

  Bilirubine ontstaat bij de afbraak van rode bloedlichaampjes, uit de rode bloedkleurstof ?hemoglobine?. Bilirubine wordt vanuit het bloed opgenomen in de lever, daar omgevormd en vervolgens met de galvloeistof afgevoerd naar de galblaas.
  Een verhoogd bilirubinegehalte in het bloed kan te maken hebben met:
  - een verhoogde afbraak van rode bloedcellen
  - een verstoorde opname in de lever
  - een foutje bij de omvorming in de lever (bij sommige aangeboren of erfelijke aandoeningen)
  - een verstoorde afvoer naar de galvloeistof of naar de galblaas.

  Een verhoogd bilirubinegehalte in het bloed gaat altijd gepaard met ?geelzucht? waarbij als eerste het oogwit maar later ook de huid ?geel? kleurt. De mate waarin de ?geelzucht? zich openbaart hangt samen met het vaak wisselende verloop van de ziekte. Naarmate de aandoening langer duurt en in sommige gevallen zelfs chronisch wordt verdwijnt de ?geelzucht? vaak weer, om in een latere fase soms weer opnieuw op te treden.

  Er zijn veel verschillende leveraandoeningen waarbij het bilirubinegehalte in meer of mindere mate is verhoogd, zoals bijvoorbeeld bij: levercirrose, primaire biliaire cirrose, hepatitis en de erfelijke aandoeningen Gilbert en Dubin-Johnson. Ook bij aandoeningen als gevolg van een gestoorde galafvoer zoals galstenen, Primaire Scleroserende Cholangitits en de aangeboren aandoening galgangatresie kan het bilirubinegehalte verhoogd zijn. De mate van verhoging van het bilirubinegehalte in combinatie met afwijkingen in andere ?leverfuncties? kan aanwijzingen geven in de richting van de specifieke aandoening.

  Een voorbeeld van een meestal onschuldige tijdelijke verhoging van het bilirubinegehalte gecombineerd met ?geelzucht? zien we bij pasgeboren baby?s. De eerste dagen na de geboorte functioneert de lever nog niet optimaal. Het bilirubine wordt niet snel genoeg vanuit het bloed in de lever opgenomen, omgevormd en afgegeven aan de gal. Door

  ?lichttherapie?, waarbij de baby onder een UV-lamp of bij rechtstreeks licht van buiten wordt gelegd, wordt het bilirubine versneld afgebroken. Binnen zeven tot tien dagen na de geboorte is de lever voldoende ontwikkeld en krijgt de baby weer een normale kleur.

  - Albumine-bepaling
  Onderzoek naar afwijkingen in die processen die te maken hebben met de aanmaak van belangrijke eiwitten in de lever.

  Albumine is het belangrijkste eiwit dat aangemaakt wordt door de lever en vervolgens wordt afgegeven aan het bloed. Albumine dient onder andere als transportmiddel voor Calcium (kalk), bilirubine, geneesmiddelen, hormonen en vetzuren.
  Een laag albuminegehalte in het bloed kan een aanwijzing zijn voor een slecht functionerende lever. In het begin van een chronische leveraandoening is het albuminegehalte meestal nog normaal. Pas in een later stadium, wanneer de lever ernstig is aangetast, gaat het albuminegehalte omlaag.

  Het albuminegehalte in het bloed dient altijd in combinatie te worden bepaald met het ?totaal-eiwit? en met de ?stollingsfactoren?, om een juiste indicatie te krijgen van de oorzaak van de leveraandoening.
  Omdat de meeste eiwitten die in het bloed voorkomen, worden aangemaakt door de lever, is ook het niveau van al deze eiwitten samen (het ?totaal-eiwit?) een maat voor de capaciteit van de lever.
  Met ?stollingsfactoren? worden die specifieke eiwitten bedoeld, die betrokken zijn bij de bloedstolling. Deze eiwitten worden ook bijna allemaal door de lever aangemaakt.

  Een verlaagd albuminegehalte is niet karakteristiek voor een leveraandoening. Het kan ook andere oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld: afwijkingen aan de nieren of schildklier of ondervoeding.

  - ALAT-, ASAT-, LDH-bepaling
  Onderzoek naar afwijkingen in de gehaltes van de enzymen ALAT (Alanine-Amino-Transferase), ASAT (Aspartaat-Amino-Transferase) en het LDH (melkzuurdehydrogenase).
  Deze enzymen komen hoofdzakelijk voor in de levercellen. Bij beschadiging van de levercellen lekken de enzymen weg vanuit de levercellen naar het bloed.

  Enzymen zijn chemische stoffen die nodig zijn om allerlei verschillende processen, zoals stofwisseling en spijsvertering, in het lichaam goed te laten verlopen. Enzymen bevorderen een bepaald proces zonder daarbij zelf te veranderen. Er zijn veel verschillende enzymen, omdat voor elke stap in de stofwisseling een apart enzym nodig is.

  Hepatitis is een ontsteking van de lever, waarbij levercellen beschadigd raken of zelfs afsterven. Er zijn veel verschillende oorzaken van hepatitis. Hepatitis kan onder andere veroorzaakt worden door een virus ( hepatitis A, B, C, D, E), alcohol, medicijnen, te grote stapeling van ijzer (Fe) en koper (Cu) en door een storing van het eigen afweersysteem (auto-immuun hepatitis).

  ALAT is de belangrijkste parameter bij het aantonen van levercelschade. Een verhoging van het ALAT-gehalte is als eerste aantoonbaar in het bloed, ook als uitwendige symptomen zoals ?geelzucht? nog niet aanwezig zijn.

  De mate van de verhoging van het gehalte aan ALAT en het ASAT, de duur van de verhoging en de onderlinge verhouding ASAT/ALAT geven een aanwijzing in de richting van de soort leverziekte. Zo kan er op basis van die resultaten onderscheid gemaakt worden tussen bijvoorbeeld acute en chronische hepatitis maar ook tussen hepatitis en galstuwing (bijvoorbeeld door galstenen, galwegtumoren of vernauwingen in de galwegen). Ook kan het resultaat van dit onderzoek een aanwijzing geven over de oorzaak van de hepatitis: alcohol, virus, auto-immuun of andere oorzaak.

  Het LDH is een enzym dat aanwezig is in de lever, het hart, sommige spieren en in rode bloedcellen.
  Hoge LDH waarden in combinatie met lage ALAT en ASAT waarden kunnen te maken hebben met tumoren in de lever (metastasen en primaire leverkanker). Hoge LDH waarden in combinatie met hoge ALAT en ASAT waarden wijzen juist weer in de richting van hepatitis of een hartinfarct.

  Alkalische- Fosfatase , gamma-GT-bepaling
  Onderzoek naar afwijkingen in de gehaltes van enzymen, zoals het Alkalische-Fosfatase en het gamma-GT (gamma-Glutamyl-Transferase). Behalve in de levercellen zijn deze enzymen vooral aanwezig zijn in de cellen van de galwegen. Ook voor deze enzymen geldt dat zij bij beschadiging door ziekte, weglekken vanuit de lever- of galwegcellen naar het bloed.

  Als er sprake is van cholestase (galstuwing) zijn vooral deze enzymen in grotere hoeveelheden dan normaal in het bloed aantoonbaar.

  Sterk verhoogde gamma-GT waarden kunnen worden aangetoond bij galstuwing en bij alcoholmisbruik. Een geringe verhoging van het gamma-GT kan te maken hebben met bepaalde medicijnen, steatose (leververvettting) of met obesitas (extreem overgewicht).

  Een verhoging van het gehalte aan Alkalische-Fosfatase in combinatie met normale ALAT en ASAT waarden wijst in de richting van een galwegaandoening. Sterk verhoogde waarden kunnen te maken hebben met galwegobstructie of met galwegziektes zoals primaire biliaire cirrose of primaire scleroserende cholangitis.
  Het Alkalische-Fosfatase wordt behalve in de galwegcellen ook aangemaakt in de cellen van de darm, nieren, placenta en botten. Een verhoogd gehalte kan dus ook wijzen in de richting van een aandoening die niets met de lever te maken heeft.

  Ten slotte
  Op basis van de resultaten van bovenstaand standaardonderzoek naar de ?leverfuncties? kan er nog extra laboratoriumonderzoek worden gedaan naar andere in het bloed aanwezige stoffen, die een extra aanwijzing kunnen geven in de richting van een juiste diagnose, bijvoorbeeld:

  - Bij virale hepatitis (hepatitis A, B, C, D, E) of de ziekte van Pfeiffer: onderzoek naar de voor de ziekte kenmerkende antistoffen .
  - Bij de ijzer-stapelingsziekte Hemochromatose: onderzoek naar ijzer(Fe), ferritine en transferrine.
  - Bij alcoholische leverziekten en bij auto-immuunhepatitis: onderzoek naar de zogenaamde ?gammaglobulinen?.
  - Bij de koper-stapelingziekte ?Wilson?: onderzoek naar het ceruloplasmine in het bloed en onderzoek naar de hoeveelheid koper(Cu) in de urine.

  Op grond van de resultaten van alle ?leverfuncties? samen, is het soms mogelijk een definitieve diagnose te stellen. Meestal echter, moet nog aanvullend ?beelvormend? onderzoek worden gedaan, zoals echografie, scintigrafie of een CT-scan.

  De definitieve diagnose kan meestal pas worden vastgesteld met behulp van een leverbiopsie (leverpunctie), waarbij een klein stukje leverweefsel uit de lever wordt gehaald om het microscopisch te kunnen onderzoeken. Ook kan dan een uitspraak worden gedaan over de ernst van de leverziekte.

  Schriftelijke informatie
  Over de volgende onderwerpen die ter sprake zijn gekomen in deze paper, kunt u de volgende schriftelijke informatie aanvragen:
  - Brochure: Leverkanker
  - Brochure: Levercirrose
  - Paper : Primaire Scleroserende Cholangitis
  - Paper : Algemene werking van de lever
  - Paper : Auto-immuun hepatitis
  - Paper : Leververvetting
  - Paper : Primaire Biliaire Cirrose
  - Paper : Syndroom van Gilbert
  - Paper : Ziekte van Wilson
  - Paper : Hemochromatose
  - Paper : Ziekte van Pfeiffer
  - Paper : Leveronderzoeken

  Hebt u naar aanleiding van deze informatie over ?Leverfunctie onderzoek? nog vragen, of wilt u een extra brochure of paper bestellen, dan kunt u contact opnemen met onze Infolijn:
  0900 - 20 25 625 (? 0,20 pm) op alle dagen, 24 uur per dag.
  Ook kunt u een e-mail sturen naar: [email protected]
  Internet: www.mlds.nl

  Reactie
  #3

  mijn choresterol is te hoog en mijn lever is niet in orde heeft dat met elkaar te maken?

  Reactie
  #4

  Het lichaam maakt zelf cholesterol, voornamelijk in lever en in kleine hoeveelheden in onder andere de bijnieren, darmen en testes.

  Reactie
  #5

  Hallo ook ik heb mijn leverwaarde aan de hoge kant. Ik ging met vermoeidheidsklachten na de dokter en die stuurde me door om bloed te prikken en daar uit kwam dat ik te hoge waardes had. Nu had ik ook last van diarree en maagzuur dus besloot de dokter om een echo te maken waar niks uit kwam. Hij stelde voor om in me darmen en maag te kijken waar hij weefsel uit heeft genomen dat was ook in orde en als laatste heb ik een leverbiopt gehad en hebben ze 2 stukjes weefsels uitgehaalt pijnlijke ingreep. Nu maar afwachten wat het is de dokter zegt zelf ook van dat het onderzoek misschien wel gewoon dood loopt en dat er niks uit komt maar goed.

  Reactie
  #6

  Marcel, wat waren de klachten waarmee je in eerste instantie naar de huisarts bent gegaan?

  Reactie
  #7

  Hoi ik was soms vermoeid en dacht bij mezelf van vroeger kon ik veel meer als nu begon te twijfelen en zodoende ben ik na de huisarts gestapt

  Reactie
  #8

  Veranderde leverfuncties wijzen niet altijd op een leveraandoening. Het kan ook veroorzaakt worden door alcoholgebruik, medicijngebruik, ondervoeding, ernstig overgewicht en erg vet eten. In eerste instantie onderneemt een arts bij licht verhoogde waardes daarom vaak nog niets. De arts zal u adviezen geven over gezonde voeding, (over)gewicht, alcohol- en medicijngebruik. Mogelijk kunt u overstappen naar andere medicijnen, die minder schadelijk zijn voor de lever. In veel gevallen worden de leverfuncties vanzelf weer normaal als u zich houdt aan de adviezen van de arts.

  Bron: http://www.mlds.nl/onderzoeken/33/leverfunctie-onderzoek/

  Reactie
  Bereken hier je BMI

  De Body Mass Index (BMI) geeft uw gezondheidsrisico weer o.b.v. uw lichaamsgewicht en lengte. Vul het in en ontvang direct per mail de uitslag met het bijbehorende gezondheidsadvies

  cm
  KG
  #9

  ik heb nu al twee jaar lang last van mijn onder buik aan de rechte kant ze dachten in het ziekehuis dat het me dikedarm is maar na onderzoek is er niets uitgekomen uit het bloed onderzoek is wel gebleken dat ik een te hoge lever funktie heb maar er is niet verder na onderzocht en ik loop nog steeds met heel veel pijn wat moet ik hier mee en wat kan ik doen en wat betekend een hoge lever funktie?

  Reactie
  #10

  hallo,
  per toeval is er een verhoogde waarde van alcalische fosfatasen vastgesteld bij mij, ik ben een 59 jarige vrouw, had geen klachten, maar neem een bloeddrukverlagend medicijn. Alle onderzoeken en echo van de lever zijn verder normaal. Heb als kind geelzucht gehad. Wie heeft een verklaring? De waarde mag tot 130 oplopen, is bij mij 300,
  dank,

  chris

  Reactie
  #11

  Ik heb ook last van een hoge leverfunctie. Mijn arts heeft uitgelegd wat het zelf inhoud. Ik was toen nog jong dus werd het uitgelegd met behulp van auto's. Mij is nooit verteld wat de oorzaak was of wat de oorzaak zou kunnen zijn. Nu ongeveer 6 jaar later ben ik nog steeds vermoeid, heb ik hoofdpijn en doet mij arts er niks aan omdat ze al eens de test hebben gedaan eb de uitslag was dat het te hoog was maar niet zorgwekkend hoog... Weet nu niet of ze me na de eerste diagnose nog een keer moesten testen om te kijken of het gedaald was, dat is nooit gebeurd..

  Reactie
  #12

  kijk eens bij het lekkende darm syndroom. (Leaking gut)
  Dan moet de lever ook te veel verwerken

  Reactie
  #13

  Ik heb al sedert een jaar of 8 een opgezette buik . In bloeduitslagen zijn functies van de lever licht verstoord , sommigen te laag en anderen te hoog . Ik heb ook verschillende kleine cysten in de lever (niet te zien met echografie) en 1 grote van 24mm . Gezien op ct-scan . Ze deden ook een gastroscopie waaruit niks kwam . Ook een blaasonderzoek gedaan om te zien of ik glucose kon verdragen . In bloed stond crp te hoog , wat dus wijst op een ontsteking . 1 week later terug bloed genomen en crp was terug normaal . Ook eens een maand of 4 geleden 2 dagen en 1 nacht een continue zeurende pijn gehad in lever . Dit is dan plots gestopt . Arts zegt dat ze geen enkele verklaring kan vinden voor de opgezette buik . Wat kan ik nog doen ? Geen zin om de rest met die buik te blijven lopen . Precies of ik ben 5 maand zwanger .

  Reactie
  #14

  Ben je met de klachten bij een MDL arts geweest?

  Reactie
  #15

  Ook ik heb vandaag te horen gekregen dat ik verhoogde levergehaltes had. Ik heb voor donderdag een afspraak gemaakt bij de huisarts, maar vind het lastig inschatten wat ik er mee aan moet.

  Wat betekend dit voor nu, maar ook voor in de toekomst.
  Kan slecht tegen wachten.
  Had gehoopt hier wat bruikbaars te vinden, wel zelfde verhalen maar nog geen uitslagen of duidelijkheid jammer genoeg.

  Reactie
Reageer op: Leverfunctie te hoog? Wat betekent dat?
Selecteer afbeelding
Maximale afbeelding grote is 512kb, toegestande bestandtypes: *.jpg, *.jpeg, .jpe,.gif
Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief