tekort aan witte bloedlichaampjes

 • #1

  hallo
  Mijn nichtje van 5 ziet wat bleek de laatste tijd en klaagt veel over buikpijn,nu heeft mn schoonzusje maandag bloed laten prikken ,en ontlasting moeten brengen.Maar vanmiddag kreeg ze van de dokter's assistenten te horen dat ze een te kort heeft aan witte bloedlichaampjes (3.6) .De assistenten zei'ga maar niet op internet kijken?' .Maar nu ik lees komt er overal 'leukemie' tevoorschijn .Maandag moet ze komen om 4 uur s'middags voor de verdere uitslag van de ontlasting.(de dokter was er vandaag niet) .De reden dat we eigenlijk in paniek zijn ,is dat mn schoonmoeder maandag is geholpen aan een hersen tumor en we dus vreselijk ongerust zijn nu.We snappen ook niet dat de assistenten niks heeft uit gelegd verder's .Heeft iemand ervaring hiermee.Graag wel eerlijke antwoorden.Vriendelijk bedankt anneke

  Reageer
  #2

  Tot de belangrijkste aandoeningen van de leukocyten of witte bloedcellen behoren de leukemieën (bloedkanker) en de agranulocytose.

  Een leukemie is een ziekte van het beenmerg, de milt, de lever en het lymfstelsel, waarbij de normale bloedvormende weefsels worden vervangen door ziekmakende cellen. Bloedkanker of leukemie is de verzamelnaam van een groep ziekten waarbij de aanmaak, rijping en afgifte van leukocyten ernstig is gestoord.
  Genoemde processen in het beenmerg en het lymfstelsel houden zich niet meer aan de normale regels; er treedt, meestal door het gehele lichaam, een chaotische woekering op van leukocyten, die het karakter draagt van een kwaadaardig gezwel. Naar de aard en de lokalisatie van de woekering van de cellen wordt onderscheid gemaakt in een myeloïde en een lymfatische leukemie. Naar het verloop onderscheidt met acute en chronische vormen.
  Bij een myeloïde leukemie worden in het beenmerg (myelum) en, zij het in mindere mate, ook in lever, milt en lymfklieren abnormale witte bloedcellen gevormd. Bij de lymfatische leukemie vindt de vorming van abnormale witte bloedcellen voornamelijk plaats in de lymfklieren en in mindere mate ook in andere delen van dit systeem.
  Bij acute leukemie wordt de patiënt plotseling ernstig ziek, waarbij koorts, keelontsteking en mondslijmvliesontsteking op de voorgrond treden. Het ziektebeeld lijkt in het begin op een ernstige infectie. Er ontwikkelt zich een aanzienlijke bloedarmoede en overal in het lichaam komen lichte bloedingen voor. Deze verschijnselen vinden hun oorsprong in de abnormale groei- en rijpingsprocessen van de witte bloedcellen, die de rode cellen en trombocyten verdringen. Bij onderzoek van het bloed worden enorme aantallen abnormale, jonge witte bloedcellen gevonden.
  Teneinde een zo juist mogelijk beeld van het ziekteproces te verkrijgen zal de arts niet slechts routine-onderzoekingen verrichten, maar ook onderzoek van het beenmerg (door middel van een punctie van het borstbeen), en eventueel een biopsie van een lymfklier laten uitvoeren.
  De leukocyten blijken een minderwaardige kwaliteit te bezitten en worden niet in staat geacht hun normale functie te vervullen. In plaats van het normale aantal van 6000-10.000 per kubieke millimeter komen bij deze ziekte in veel gevallen meer dan 100.000 leukocyten per kubieke millimeter voor.
  Door de abnormale productie van cellen in het beenmerg wordt de aanmaak van andere cellen, zoals de rode bloedcellen, ernstig belemmerd, waarmee de bloedarmoede is verklaard.
  De slijmvliesontstekingen worden veroorzaakt doordat de bacteriën ter plaatse de overhand krijgen. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de leukocyten hun afweerfunctie niet meer kunnen vervullen en dus ongeschikt zijn om infecties te bestrijden. Dit ziektebeeld kan, indien onbehandeld, binnen enkele weken of maanden tot de dood leiden.
  De behandeling bestaat o.a. uit het geven van cytostatica of celgiften die de plaats kunnen innemen van voor de cel belangrijke moleculen, in de hoop dat daardoor de woekering wordt gestopt. In sommige gevallen worden ook corticosteroïden voorgeschreven. Secundaire infecties worden bestreden of voorkomen met antibiotica.
  Tegenwoordig worden wel kuren gegeven met een aantal sterk werkende celremmende geneesmiddelen. Hierdoor wordt tijdelijk de celaanmaak in het beenmerg geremd. De patiënt moet daarom zo steriel mogelijk worden verpleegd. Zo nodig worden bloedtransfusies toegediend; ook worden beenmergtransplantaties van gezonde mensen uitgevoerd.
  De chronische myeloïde (of myeloblasten)-leukemie heeft een langzaam verloop. Verschijnselen van bloedarmoede en algemeen ziektegevoel staan op de voorgrond, soms treden buikklachten op door zwelling van de milt en de lever, en lichte koorts. Het aantal leukocyten kan zeer hoog zijn, soms 1.000.000 per kubieke millimeter. Verschillende typen geneesmiddelen worden gegeven, waardoor in het algemeen het aantal leukocyten binnen enkele maanden tot een normale waarde daalt.
  De chronische lymfatische(lymfoblasten)-leukemie komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen en vooral op oudere leeftijd. Het begin is langzaam en de klachten worden voornamelijk veroorzaakt door de bloedarmoede. Ook klierzwellingen kunnen ernstige klachten veroorzaken.
  Het aantal leukocyten kan soms stijgen tot boven 500.000. De ziekte kan een mild verloop hebben; indien er geen ernstige klachten zijn, wordt geen behandeling ingesteld. Indien nodig worden de groepen gezwollen lymfklieren en de vergrote milt bestraald.
  Daarnaast worden geneesmiddelen voorgeschreven totdat het aantal witte bloedlichaampjes is gedaald. In bepaalde gevallen wordt overgegaan tot het geven van corticosteroïden en bloedtransfusies.

  Agranulocytose is een toestand waarbij het aantal korrelcellen (type witte bloedcellen) in het bloed sterk is verminderd, waardoor de afweerkracht van het lichaam tegen infecties is afgenomen.
  Bij deze aandoening is er sprake van een tekort of nagenoeg ontbreken van leukocyten in het perifere bloed. Bij sommige patiënten kan toediening van bepaalde geneesmiddelen een sterke daling van het aantal granulocyten in het perifere bloed veroorzaken. Tot deze geneesmiddelen behoren o.a. pyramidon, sulfapreparaten en carbimazol.
  Men neemt aan dat er een immunologische reactie plaatsvindt, waarbij het geneesmiddel de korrelcellen (granulocyten) zodanig verandert dat deze als antigeen gaan werken, waardoor antistoffen in het lichaam worden gevormd. Ook vergiften en bestraling kunnen aanleiding geven tot agranulocytose.
  De patiënt wordt in de regel acuut ziek met snel oplopende temperaturen en koude rillingen. Er treden slijmvliesontstekingen op (necrotiserende angina), de patiënt klaagt dan over keelpijn. Soms komt het in de mond tot zweervorming. Overal in het lichaam kunnen bloedingen optreden. Daardoor toont de patiënt de verschijnselen van een geleidelijk optredende bloedarmoede.
  Bij bloedonderzoek (verkregen uit een ader of via een beenmergpunctie) blijkt dat het aantal leukocyten sterk is gedaald, meestal beneden 100 per kubieke millimeter bloed. Het beenmerg bevat weinig of geen voorlopers meer van de witte bloedlichaampjes.
  Voorheen stierven drie van de vier patiënten aan deze ziekte. Thans zijn door het gebruik van antibiotica de overlevingskansen veel groter geworden. De secundaire infecties worden bestreden. Bij de meeste patiënten wordt reeds na ongeveer zeven dagen herstel van de functie in het beenmerg aangetoond. Slechts in enkele gevallen gaat men over tot het geven van bloedtransfusies.

  Reageer
  #3
  Reageer
  #4

  Bij leukemie is er vaak sprake van een woekering van witte bloedcellen....Er is dan in het beenmerg geen plaats meer voor de bloedplaatjes en rode bloedcellen. Symptomen zijn dan bleodingen (blauwe plekken) en bleek zien. Een te kort aan witte bloedlichaampjes is meestal geen specifiek symptoom voor leukemie.

  Reageer
  #5

  Onze kleinzoon loopt al 2 jaar naar het Sofia Ziekenhuis en men kan nog steeds niet zeggen wat het precies is. Er is bij hem een beenmergpunktie gedaan en om de 3 mnd moet hij terug.Hij had nu een tekort aan witte bloedplaatjes en mag niet meer sporten of gewoon gekke dingen doen die bij zijn leeftijd horen (13 jaar). Wie kan mij hier wat meer over vertellen.

  Reageer
Reageer op: tekort aan witte bloedlichaampjes


<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">

Upload bijlagen

Maximaal toegestane bestandsgrootte is 1 MBVoeg nog een bestand toe

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief