ZZP-er en een bedrijfsongeval. Hoe is dat geregeld?

ZZP en bedrijfsongeval, hoe is dat geregeld?

Tijdelijke krachten zijn relatief vaker slachtoffer van ongevallen op het werk dan vaste werknemers, voornamelijk in de bouw. Dat constateert de Inspectie SZW. Veel van deze krachten werken als ZZP-er. Hoe is het voor de ZZP-er juridisch geregeld als hij betrokken raakt bij een bedrijfsongeval?

Werknemers en letselschade

Als je tijdens jouw werk gewond raakt, is de werkgever hiervoor meestal aansprakelijk. Dit is zo geregeld in de wet. Hierin is geregeld dat een werkgever:

  • aansprakelijk is voor de schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.
  • tenzij de werkgever aantoont dat hij alle maatregelen heeft getroffen om dit soort ongevallen te voorkomen.
  • Zeer recent is door de rechter nog bevestigd dat niet snel moet worden aangenomen dat de werkgever hieraan heeft voldaan. Zelfs als niet volledig vast staat wat er is gebeurd maar in ieder geval duidelijk is dat het ongeval heeft plaatsgevonden op de werkvloer, is de werkgever in beginsel aansprakelijk ECLI:NL:RBMNE:2017:995

Als je dus als werknemer gewond raakt tijdens jouw werk, kan je de letselschade verhalen op de werkgever. De werkgever is hiervoor meestal goed verzekerd. Gelukkig maar want de kosten die je na een ongeval maakt, kunnen hoog oplopen.

ZZP-ers en letselschade

In Nederland zijn er de afgelopen jaren veel ZZP-ers bijgekomen. Of het nu in de bouw is of op kantoor, steeds meer mensen laten zich inhuren als ZZP-er. Als je als ZZP-er tijdens het werk betrokken raakt bij een ongeval en je niet meer kunt werken, zijn de financiële gevolgen vaak veel groter dan iemand die in dienst is bij een werkgever. Terwijl het loon van een werknemer vaak volledig wordt doorbetaald, sta je als ZZP-er al bij de eerste ziektedag direct met lege handen. Want als ZZP-er heb je geen recht op doorbetaling van jouw inkomen en kan je ook geen beroep doen op de ziektewet of de WW.

Als je gewond raakt bij een verkeersongeval of een ander ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, kan je jouw letselschade verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke persoon. Maar hoe is dat geregeld als je tijdens jouw werk gewond raakt?

“ Als jij als ZZP-er werkzaamheden verricht die ook door een werknemer van de opdrachtgever had kunnen worden verricht, dan valt een ZZP-er onder dezelfde bescherming als een werknemer.”

ZZP-er en bedrijfsongeval: wat nu?

Onder bepaalde omstandigheden kan je dus aanspraak maken op dezelfde vergaande regeling als die voor werknemers. Jouw opdrachtgever is hiervoor meestal goed verzekerd onder zijn AVB verzekering (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven), zodat dit voor jouw opdrachtgever geen financiële gevolgen heeft.

Ook als ZZP-er hoef je dus niet met lege handen komen te staan als je betrokken raakt bij een bedrijfsongeval. Omdat de omstandigheden, meer nog dan bij werknemers, belangrijk zijn voor de vraag of de opdrachtgever aansprakelijk is voor jouw letselschade, is het vaak zinvol om juridische hulp in te schakelen. Deze kan jou bijstaan in het hele traject. Want je wil graag werken aan je herstel maar financiële zorgen en vragen over hoe nu verder, werken hieraan niet mee. Een professional kan al dit soort zaken, veelal kosteloos, voor jou uit handen nemen.

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met mr. Inkie Stoop van Wijs letselschade

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief