Voetgangers en fietsers in het verkeer: letselschade, wat nu?

Voetgangers en fietsers

Jaarlijks worden er in het verkeer meer dan 10.000 fietsers en voetgangers aangereden. Als je gewond raakt bij zo’n aanrijding is al snel de vraag of je alle kosten die je maakt kunt verhalen op degene die jou heeft aangereden.

Gevolgen verkeersongeval groot

Omdat je als fietser of voetganger best kwetsbaar bent, kan je aanzienlijk letsel oplopen als je wordt aangereden door een motorvoertuig. De kosten en schade kunnen dan ook flink oplopen. Want wat als je niet kan werken en je loon wordt niet volledig doorbetaald? Of als je veel hulp moet inschakelen omdat je jezelf niet kunt redden?

Zwakkere verkeersdeelnemer beschermd

Fietsers en voetgangers worden gezien als zwakkere verkeersdeelnemers, zij zijn namelijk extra kwetsbaar in het verkeer. Deze zwakkere verkeersdeelnemer wordt in onze wet beschermd ten opzichte van het gemotoriseerde verkeer. Dit is geregeld in artikel 185 Wegenverkeerswet. Als je als fietser of voetganger betrokken raakt bij een verkeersongeval, kan je jouw letselschade dan ook meestal verhalen op het motorvoertuig dat jou heeft aangereden.

Letselschade altijd vergoed als voetganger of fietser?

Als je als fietser of voetganger wordt aangereden door bijvoorbeeld een auto, motor, vrachtwagen of scooter, zal de WA-verzekeraar van dit voertuig jouw schade veelal moeten vergoeden:

  • Voor kinderen die op de fiets of als voetganger worden aangereden, geldt dat hun letselschade voor 100 % wordt vergoed als zij jonger zijn dan 14 jaar, ook al zijn zij zelf grotendeels debet aan de aanrijding.
  • Voor slachtoffers die ouder zijn dan 14 jaar geldt dat de bestuurder van het motorvoertuig in principe altijd 50 % van de schade moet vergoeden. Voor de overige 50 % wordt gekeken naar de fouten die door het motorvoertuig en mogelijk door de fietser of voetganger zijn gemaakt.
  • Alleen in extreme gevallen namelijk als er sprake is van overmacht of opzet kan dit anders zijn. De praktijk leert dat dit bijna nooit het geval is.

Ik ben gewond: wat moet ik doen?

Als je als fietser of voetganger gewond raakt bij een verkeersongeval met een motorvoertuig, is het altijd verstandig om de bestuurder die jou heeft aangereden hiervoor aansprakelijk te stellen. Jouw schade en alle kosten worden veelal vergoed door de verzekeraar van het motorvoertuig dat jou heeft aangereden. Hoe en welke schade je kan verhalen, is afhankelijk van veel omstandigheden. Een letselschadejurist kan jou hierbij helpen. De hulp van zo’n deskundige is meestal kosteloos.

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Mr. Inkie Stoop van Wijs Letselschade

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief