Smartengeld: wordt mijn leed vergoed?

Smartengeld: wordt mijn leed vergoed?

Als jou een verkeers- of bedrijfsongeval overkomt door de schuld van een ander en je als gevolg hiervan (ernstig) letsel oploopt, kun je bij de aansprakelijke partij vergoeding claimen van je geleden en te lijden schade. Denk aan vervoerskosten in verband met ziekenhuisbezoeken of kosten vanwege studievertraging als gevolg van het ongeluk. Heb je daarnaast ook recht op vergoeding van de pijn en het verdriet dat is ontstaan na het ongeval?

Wat is smartengeld?

De schade die je lijdt als gevolg van een ongeval kan grofweg worden onderverdeeld in materiële en immateriële schade. Materiële schade kan direct in geld worden uitgedrukt. De zojuist genoemde vervoers- en studiekosten vallen hier bijvoorbeeld onder. Immateriële schade daarentegen is niet op geld waardeerbaar. Het is schade veroorzaakt door stress, verdriet en pijn dat voortkomt uit het ongeluk. Denk hierbij aan:

  • De pijn en het ongemak door een ongeval.
  • Blijvende lichamelijke en psychische klachten en beperkingen.
  • Het niet meer kunnen uitoefenen van een beroep of hobby.
  • Verdriet door het wegvallen van sociale contacten.

Als letselschadeslachtoffer van een ongeval heb je naast de vergoeding van je materiële schade (gelukkig) ook recht op vergoeding van je leed. Deze vergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd.

Hoe wordt smartengeld berekend?

Bij het bepalen van de hoogte van smartengeld spelen een aantal factoren een rol, zoals:

  • De aard en ernst van het letsel (de belangrijkste factor).
  • De mate van geleden pijn.
  • De duur van herstel.
  • De aard van de aansprakelijkheid.

Het berekenen van de hoogte van smartengeld is behoorlijk ingewikkeld. Het gaat tenslotte om niet in geld uit te drukken schade. Een letselschadejurist kan hierin goed adviseren. Het zogenoemde “Smartengeldboek” kan soms ook een indicatie geven over hoe hoog het smartengeld in jouw situatie zou moeten zijn. Dit boek bevat een verzameling van rechterlijke uitspraken uit het verleden waarin smartengeld is toegekend. Wel maakt de hoogte van het smartengeld steeds meer een ontwikkeling door. Het is dan ook altijd goed je te laten informeren door een deskundige op het gebied van letselschade.

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Wijs letselschade.

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief