Letselschade en alternatieve geneeswijzen

Letselschade en alternatieve geneeswijzen

Heb je letselschade opgelopen door een ongeval? Dan komen daar vaak een hoop kosten bij kijken. Denk aan kosten voor extra hulp in de huishouding, studievertraging of medische kosten. Zeker als het gaat om die laatste kostenpost kunnen de bedragen hoog oplopen. Gelukkig worden reguliere medische kosten vrijwel altijd vergoed door de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Maar geldt dat ook voor kosten van alternatieve geneeswijzen?

Wat zijn alternatieve geneeswijzen?

Alternatieve (of complementaire) geneeswijzen is een verzamelnaam voor behandelmethoden die niet tot de reguliere geneeskunde behoren. Voorbeelden zijn:

  • Acupunctuur
  • Homeopathie
  • Mesologie
  • Reiki

Veel mensen kiezen voor een behandeling of traject in het alternatieve circuit wanneer de reguliere geneeskunde niet (meer) toereikend is. Ook bij letselschade. Misschien helpt het regelmatig bezoeken van een acupuncturist aanzienlijk bij het verlichten van je pijn, waar dit met medicatie van de huisarts of fysiotherapie niet mogelijk is.

Worden deze kosten na een ongeval vergoed?

Over het nut en effect van alternatieve geneeswijzen bestaat echter veel discussie. Hard bewijs is er vaak niet. Bovendien geeft de dokter zelden een briefje af voor de noodzakelijkheid van deze behandelingen. Daarom doet de verzekeraar van de aansprakelijke partij regelmatig moeilijk over het betalen van die kosten.

Gelukkig trekt de verzekeraar meestal aan het kortste eind, want:

  • Alternatieve therapie kan soms meer betekenen dan reguliere therapie
  • Zolang de kosten voor alternatieve therapieën redelijk zijn, moeten deze gewoon door de verzekeraar worden gedragen
  • Daarvoor is niet nodig dat een reguliere arts naar die alternatieve behandelaars heeft verwezen (niet voor niets heet het “alternatieve”, dus niet reguliere, geneeskunde)

Conclusie

Heb je na een ongeval kosten gemaakt voor alternatieve therapieën in het kader van je herstel? Dan heb je, net als bij reguliere medische kosten en mits de kosten redelijk zijn, gewoon recht op vergoeding hiervan. Hier heb je geen verwijzing van de dokter voor nodig.

Wanneer je een ongeval krijgt waarbij je gewond raakt, is het altijd verstandig om je te laten bijstaan door een letselschadejurist. Deze kan jou helpen met het verhalen van jouw schade, zodat jij je kunt richten op jouw herstel.

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief