Heb je recht op vergoeding van woningaanpassing bij letselschade?

Heb je recht op vergoeding van woningaanpassing bij letselschade?

Als slachtoffer met blijvend letsel, ervaar ongetwijfeld dagelijks de zware lichamelijke en mentale gevolgen. Daarbovenop leidt zo’n ernstig letsel ook nog eens tot een hoop schade en financiële zorgen. Kun je niet langer op een redelijke manier gebruik maken van je huidige woning? Dan moet ook jouw woning worden aangepast of is zelfs een verhuizing onvermijdelijk. Wie draait op voor deze kosten?

Wanneer heb je recht op een letselschadevergoeding?

Zodra sprake is van letselschade, moeten de kosten voor een woningaanpassing worden vergoed. Deze vorm van schade kan bestaan uit zowel fysiek als psychisch letsel naar aanleiding van een verwijtbare fout van een ander. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als je door een bedrijfsongeval blind wordt of door een aanrijding een dwarslaesie oploopt.

De veroorzaker van het letsel – of, in de meeste gevallen, diens verzekeraar – is aansprakelijk voor de schade die je daardoor lijdt. Denk hierbij aan medische kosten en inkomensverlies. Zijn de beperkingen door het letsel blijvend? Dan kun je mogelijk ook aanspraak maken op de vergoeding van de kosten voor vervangend vervoer en aanpassing van je woning.

Recht op vergoeding van woningaanpassing bij letselschade

Je hebt recht op de redelijke kosten die je moet maken voor het creëren van een acceptabele nieuwe woonsituatie. Dat kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor het rolstoeltoegankelijk maken van deuren of het plaatsen van een tillift.

Soms is een woningaanpassing echter niet mogelijk of is (in verhouding) te duur. In dat geval moeten de verhuis- en herinrichtingskosten worden vergoed. Maar wat als je moet verhuizen naar een duurdere woning: heb je dan ook recht op vergoeding van de meerprijs?

Hoe zit het met de meerprijs van de nieuwe woning?

In november 2021 is deze vraag in de rechtspraak behandeld. In de betreffende zaak had het slachtoffer niet de financiële middelen om een duurdere woning te kopen, waardoor zij weer kon leven zoals voor het ongeval. Daarom oordeelt de rechter dat de meerprijs kwalificeert als schade. Aangezien slachtoffers van letselschade recht hebben op vergoeding van de volledige schade, moet de aansprakelijke partij voorzien in het financiële tekort.

Volgens de rechter kan op kan dat financiële tekort op verschillende manieren worden aangevuld. Bijvoorbeeld door:

  • Het verstrekken van een (eventueel renteloze) geldlening, of;
  • Het afgeven van een garantstelling op basis waarvan een hypotheekverstrekker wél bereid zou zijn om een hogere lening te verstrekken, of;
  • Door het ter beschikking stellen van een geldbedrag om de woning te kopen.

Is meerprijs voordeel dat moet worden verrekend?

In deze zaak heeft de aansprakelijke verzekeraar ervoor gekozen om aan het slachtoffer een geldbedrag uit te betalen. Aangezien het slachtoffer daarmee eigenaar werd van een duurdere woning, meende de verzekeraar dat het slachtoffer daardoor een verrekenbaar voordeel had.

De rechter is het daar echter niet mee eens. Bij een eventuele verkoop door het slachtoffer wordt namelijk pas duidelijk of haar vermogen hierdoor daadwerkelijk toeneemt. Of er inderdaad sprake is van voordeel (en hoeveel) kan nu nog helemaal niet kan worden vastgesteld. Er vindt daarom geen voordeelsverrekening plaats.

Waar moet je op letten?

Ben je slachtoffer geworden van een ongeluk en moet je verhuizen naar een andere woning of moet jouw woning worden aangepast? Zorg er dan voor dat je met de aansprakelijke partij duidelijke afspraken maakt over de vergoeding. Moet je een duurdere woning kopen? Maak dan ook afspraken over de meerprijs.

Wijs helpt jou graag verder

Vind je het lastig om je schade te verhalen? Of weet je niet waar je moet beginnen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je met het inventariseren van je schade en zorgen ervoor dat je deze vergoed krijgt. Als slachtoffer van letselschade zitten daar voor jou bovendien geen kosten aan verbonden.

 

– Partnercontent –

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief