Gladheid en letselschade: wie is hiervoor aansprakelijk?

Gladheid en letselschade; wanneer kun je het verhalen

De afgelopen periode werden we overspoeld met nieuws over ongelukken die plaatsvonden door gladheid op de weg. Maar wat als jezelf betrokken raakt bij zo’n ongeval en hierbij gewond raakt. Kan je je letselschade dan verhalen en zo ja bij wie?

Eigen verantwoordelijkheid of iemand anders schuld?

Je glijdt als fietser onderuit omdat het glad is op het fietspad.  Of je loopt naar het tramstation en valt op het perron door gladheid. Of wat als je op de snelweg rijdt, en een andere automobilist, die plotseling een schuiver maakt, rijdt jou aan?

Men zegt wel eens: een gewaarschuwd mens telt voor twee. Als het slecht weer is en er wordt gewaarschuwd voor gladheid, wordt van jou verwacht dat je voorzichtig bent. Dit geldt voor de automobilist die door gladheid tegen iemand aanrijdt, voor de fietser die onderuit gaat op het fietspad en de voetganger die over straat loopt. Maar toch kan het zijn dat als je gewond raakt en schade lijdt, hiervoor iemand anders aansprakelijk is.

Wie is aansprakelijk?

Degene die een verkeersongeluk veroorzaakt is in principe aansprakelijk ongeacht de weersomstandigheden. Dus ook al is het nog zo glad en kan degene die jou aanrijdt niets aan de aanrijding kan doen, toch is hij aansprakelijk voor jouw (letsel)schade.

Maar moet de overheid dan niet zorgen dat het veilig is op de weg? Gemeentes en overheden hebben geen resultaatsverplichting maar een inspanningsverplichting waar het gaat om gladheidsbestrijding. Zij moeten dus hun best hebben gedaan om de gladheid te bestrijden maar hoeven niet te garanderen dat het nergens glad is. Hierdoor is het best lastig om een gemeente succesvol aansprakelijk te stellen voor een ongeluk dat ontstaat door gladheid.

Maar soms is de gemeente of iemand anders wel aansprakelijk voor een ongeluk door glad wegdek. Een voorbeeld:

Een mevrouw was vroeg in de ochtend te voet onderweg naar de metro. Het was niet glad toen zij naar de metro liep. Op het perron aangekomen gleed zij plotseling uit omdat het perron spekglad bleek te zijn. Zij liep als gevolg van deze val ernstig letsel op. In dit geval bepaalde de rechter (rechtbank Rotterdam 20 januari 2010, LJN BM9798) dat de beheerder van het metrostation aansprakelijk was.

Waarom was in dit geval wel iemand anders aansprakelijk voor de val van de vrouw:

  • De beheerder was van tevoren gewaarschuwd voor gladheid en had niets tegen de gladheid gedaan.
  • Ondanks dat de beheerder op de hoogte was, had hij verzuimd voldoende maatregelen te nemen of mensen expliciet te waarschuwen (omroepen, waarschuwingsborden).

Letselschade door gladheid: wat nu?

Het aantal ongevallen is de afgelopen periode met alle gladheid die er is geweest, enorm toegenomen. Als jij letsel hebt opgelopen, kan het zijn dat je veel kosten moet maken, je salaris niet  wordt doorbetaald of veel hulp nodig hebt. Ook al moet je goed opletten als het glad is, toch kan het zinvol zijn er bij stil te staan of iemand anders aansprakelijk is voor jouw letselschade:

  • Is het ongeval bijvoorbeeld veroorzaakt door iemand anders die door de gladheid werd overvallen of.
  • Had de gemeente toch betere maatregelen kunnen treffen tegen de gladheid?

In dit soort gevallen kan jouw letselschade mogelijk verhaald worden op de verzekeraar van de betreffende persoon/instantie. Bij een letselschadejurist kan je veelal kosteloos advies inwinnen of jouw zaak kans van slagen heeft.

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met mr. Inkie Stoop van Wijs letselschade

 

 

 

 

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief