Gewond tijdens werk, wanneer de arbeidsinspectie inschakelen?

Gewond tijdens werk, wanneer moet de arbeidsinspectie worden ingeschakeld?

Stel je voor: je werkt als glazenwasser en je valt van het dak. Je komt heel vervelend terecht en breekt je been. De ambulance brengt je naar het ziekenhuis. Je wordt opgenomen in het ziekenhuis en de volgende dag aan je been geopereerd. Is de werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval en moet de werkgever een melding van het ongeval bij de arbeidsinspectie doen?

De werkgever is bijna altijd aansprakelijk

Als jij een ongeval onder werktijd krijgt en je raakt daarbij gewond, dan is de werkgever daar bijna altijd aansprakelijk voor. Dit is in de wet zo geregeld. Dit betekent dat de werkgever alle schade moet vergoeden die door het ongeval is ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medische kosten, reiskosten, hulp in de huishouding of gemiste inkomsten. Werkgevers zijn vaak gelukkig goed verzekerd, waardoor de verzekeraar van de werkgever de opgelopen schade zal moeten vergoeden.

Wanneer moet de werkgever het ongeval bij de arbeidsinspectie melden?

De werkgever moet in de volgende gevallen melding van een ongeval bij de arbeidsinspectie doen:

  • Als een werknemer overlijdt door een ongeval op het werk.
  • Als een werknemer blijvend letsel overhoudt aan een ongeval op het werk. Het kan natuurlijk zo zijn dat in een later stadium pas duidelijk wordt over er sprake van blijvend letsel is. De werkgever kan bij twijfel het beste alsnog een melding bij de arbeidsinspectie doen.
  • Als een werknemer moet worden opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een ongeval op het werk. Een dagopname wordt door de arbeidsinspectie ook als een ziekenhuisopname gezien.

In het bovengenoemde voorbeeld van de glazenwasser moet de werkgever dus wèl een melding van het ongeval bij de arbeidsinspectie doen, nu de glazenwasser in het ziekenhuis is opgenomen. Doet de werkgever geen melding in een van bovenstaande gevallen? Dan kan de arbeidsinspectie besluiten om hiervoor een boete op te leggen.

Heb jij een ongeval op het werk gehad en ben je daarbij gewond geraakt? Een letselschadejurist kan jou helpen met het verhalen van jouw schade en zorgt er samen met jou voor dat de juiste stappen worden gezet.

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Wijs letselschade.

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief