Een ziekenhuisopname? Deze kosten worden vergoed

Opgenomen in het ziekenhuis? Deze kosten worden vergoed

Als je geluk hebt kom je er na een (verkeers)ongeval zonder kleerscheuren vanaf. Maar soms loop je letsel op. In het ergste geval met ziekenhuisopname tot gevolg. Dat brengt de nodige kosten met zich mee. Worden die kosten vergoed? En zo ja, hoe werkt dat?

Worden mijn kosten vergoed?

Je kosten worden vergoed als iemand anders verantwoordelijk is voor jouw letselschade. Ben je op het werk over een losliggend snoer gevallen, dan is je werkgever aansprakelijk. Heeft iemand jou aangereden op de fiets, dan draait die persoon op voor de kosten. In de regel is het de verzekeraar van de tegenpartij die uiteindelijk betaalt.

Ziekenhuiskosten

Een ziekenhuisopname brengt bepaalde kosten met zich mee. Denk aan kosten voor:

 • de aanschaf van bed- en/of ziekenhuiskleding
 • telefoontjes vanuit het ziekenhuis
 • huur van boeken en tijdschriften
 • consumpties, fruit, bloemen
 • parkeergeld van familiebezoek

Per dag krijg je hier een budget van maximaal € 30,00 voor. Bij tijdelijk verblijf in een revalidatiecentrum is dat € 15,00. Dit heet een daggeldvergoeding.

Overige kosten

Natuurlijk heeft een ziekenhuisopname financieel meer impact dan alleen de kosten die je maakt in het ziekenhuis, al is het indirect. Immers kun je:

 • het huishouden niet meer doen en moet je hiervoor misschien iemand inschakelen
 • je sportabonnement niet gebruiken
 • (tijdelijk) niet meer werken en loop je misschien inkomsten mis
 • studievertraging oplopen
 • een hogere verzekeringspremie moeten betalen

Misschien heb je ook andere kosten zoals:

 • kledingschade
 • medische kosten, zoals kosten voor fysiotherapie of hulpmiddelen
 • aanpassingen in de woning

Gelukkig word je hiervoor gecompenseerd. De verzekeraar van de verantwoordelijke partij draait op voor alle schade waar je recht op hebt. In tegenstelling tot de daggeldvergoeding zit hier geen limiet op. Ook kun je een vergoeding krijgen voor de pijn, het verdriet, leed en gemis dat door het ongeval en het letsel ontstaat. Dit heet een smartengeldvergoeding.

Bij blijvend letsel ontstaat er ook vaak blijvende schade. Denk bijvoorbeeld aan gemiste pensioenopbouw bij blijvende arbeidsongeschiktheid of een blijvende behoefte aan huishoudelijke hulp.

Conclusie

Is een ander verantwoordelijk voor jouw letselschade? Dan draait diens verzekeraar op voor de vergoeding van jouw schade. Dus ook voor de extra kosten die je maakt bij een ziekenhuisopname. Er kan na een ongeval met een ziekenhuisopname behoorlijk veel op je afkomen. Het is verstandig om een letselschadejurist in te schakelen die ervoor zorgt dat de juiste stappen worden gezet om ervoor te zorgen dat jij je schade vergoedt krijgt. Zo kun jij je volledig richten op je herstel.

 

– Partnercontent –

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief