Affectieschade: schadevergoeding voor naasten van slachtoffers

Affectieschade: schadevergoeding voor naasten van slachtoffers

Als iemand ernstig letsel oploopt bij een ongeval door de fout van een ander, of dit zelfs niet overleeft, heeft dat veel impact. Niet alleen op het slachtoffer, maar ook op de omgeving. Als ouder kun je hevig getraumatiseerd raken als je kind iets overkomt. En als partner doet het je enorm veel verdriet wanneer je echtgenoot door een bedrijfsongeval nooit meer zal kunnen lopen. Dit verdriet noemen we affectieschade. Hier krijg je in sommige gevallen een vergoeding voor.

Vergoeding mogelijk sinds 1 januari 2019

Nog niet zo lang geleden was vergoeding van affectieschade niet mogelijk. Als naaste had je geen recht op vergoeding van je pijn en leed. Waarom je hier geen compensatie voor kreeg? Men was bang dat dit zou leiden tot commercialisering van verdriet. Dat zou onsmakelijke praktijken opleveren, aldus de wetgever.

Gelukkig is die mening veranderd. Sinds 1 januari 2019 is de Wet Affectieschade in werking getreden en kunnen familieleden van slachtoffers in hun verdriet tegemoet worden gekomen. De vergoeding van affectieschade kun je dus zien als een vorm van erkenning. Hiermee wordt de narigheid natuurlijk niet teruggedraaid, maar het kan de pijn wel enigszins verzachten.

Wanneer heb je recht op affectieschade?

De vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers. Zij kunnen schadevergoeding krijgen als het slachtoffer is overleden of ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen. Bijvoorbeeld wanneer:

  • een kind is aangereden en levenslang ernstig gehandicapt blijft
  • een partner overlijdt door een medische fout
  • een vader tijdens het werk een heftige smak maakte en nooit meer voor zijn gezin kan zorgen, omdat hij ernstige en blijvende beperkingen heeft opgelopen.

Iemand anders moet aansprakelijk zijn voor het letsel. Bijvoorbeeld de werkgever van de vader die op het werk van een ladder is gevallen. Vaak is de aansprakelijke partij gelukkig goed verzekerd en kan dit met de verzekeraar worden afgestemd.

Wie kan vergoeding krijgen?

Familieleden en naasten komen voor vergoeding in aanmerking. Dat zijn:

  • de echtgenoot, geregistreerd of samenwonende partner
  • kinderen van het slachtoffer en hun ouder(s)
  • pleegkinderen en hun ouder(s)
  • de persoon binnen het gezin die de zorg voor het slachtoffer heeft
  • overige hechte relaties, zoals bij een LAT-relatie

Je hebt dus niet zomaar recht op deze vergoeding. Broers en zussen zie je er bijvoorbeeld niet tussen staan. Toch heeft de rechter in een uitspraak van 27 januari 2019 een vergoeding toegewezen aan de broer van een overleden slachtoffer. Maar dan moet de band tussen de broer (of zus) en het slachtoffer wel héél bijzonder zijn, aldus de rechter. De uitspraak lees je hier.

Als goede vriend of kennis krijg je geen compensatie voor je verdriet, hoe ernstig het ongeval ook voor je is geweest. Er moet (helaas) ergens een grens worden getrokken.

Hoe hoog zijn de uitgekeerde bedragen?

Altijd een interessante vraag natuurlijk. De vergoeding van affectieschade is een vast bedrag. Het gaat om bedragen tussen de € 12.500 en maximaal € 20.000. Voor het gemak hebben we de bedragen voor je in een tabel gezet.

Bedragen affectieschadeErnstig en blijvend letselOverlijdenOverlijden door misdrijf
Echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel€ 15.000€ 17.500€ 20.000
Kinderen en ouder€ 15.000€ 17.500€ 20.000
Uitwonende kinderen€ 12.500€ 15.000€ 17.500
Overige nauwe persoonlijke relaties€ 12.500€ 15.000€ 17.500
Duurzame zorg in gezinsverband€ 15.000€ 17.500€ 20.000

 

Wat kan Wijs voor jou betekenen?

We kunnen ons voorstellen dat het claimen van schade op dit moment niet bovenaan je prioriteitenlijstje staat. Het verwerken van je verdriet is nu het allerbelangrijkste. Toch is het verstandig om op tijd professionele en betrouwbare hulp in te schakelen. Wijs Letselschade heeft al veel ervaring met het claimen letselschade en smartengeld. We zetten ons dan ook graag in om jou te helpen.

 

– Partnercontent –

 

 

 

 

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief