Basisverzekering, wat wordt vergoed vanuit deze verzekering?

Basisverzekering, wat wordt vergoed vanuit deze verzekering?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om jaarlijks een basisverzekering af te sluiten. Met de basisverzekering ben je verzekerd voor zorgvormen die de overheid als medisch noodzakelijk ziet. De basiszorgverzekering is voor iedereen gelijk en valt onder de Zorgverzekeringswet (Zwv).

Wat wordt vergoed vanuit de basisverzekering?

Jaarlijks bepaalt de overheid welke vergoedingen in de basisverzekering worden opgenomen. Zorgverzekeraars hebben daarnaast een zorgplicht. Zij moeten ervoor zorgen dat iedereen op tijd en binnen redelijke afstand de zorg krijgt die nodig is. De basisverzekering vergoedt de volgende zorg:

 • Wijkverpleging.
 • Geneesmiddelen.
 • Psychologische hulp.
 • Bezoek aan de huisarts.
 • Kosten voor de apotheek.
 • Tandartskosten tot 18 jaar.
 • Verloskundige zorg en kraamzorg.
 • Zorg in het ziekenhuis en ambulancevervoer.
 • Fysiotherapie tot 18 jaar en bij chronische aandoeningen.

Naast de basisverzekering, kun je ook een aanvullende verzekering of tandartsverzekering afsluiten. Een aanvullende verzekering of tandartsverzekering is interessant wanneer je meer zorg nodig hebt, dan vergoed wordt vanuit het basispakket.

Eigen risico in de basisverzekering

Zorg uit de basisverzekering wordt altijd volledig vergoed, maar er geldt vaak wel een eigen risico. In 2020 staat het verplicht eigen risico op € 385,-. Dit betekent dat je de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf moet betalen. Alle kosten die boven dit bedrag uitkomen, worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor bepaalde zorg wordt een deel van het eigen risico in rekening gebracht. Het eigen risico geldt niet voor: een bezoek aan de huisarts, kraamzorg, wijkverpleging, verloskundige zorg, voorkeursmedicijnen, zorg uit een aanvullende verzekering en zorg voor kinderen tot 18 jaar.

Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverlener

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverlener. Een gecontracteerde zorgverlener heeft een contract met jouw zorgverzekeraar. Zorg bij een gecontracteerde zorgverlener wordt vergoed door jouw verzekeraar. De zorg bij een niet-gecontracteerde zorgverlener wordt, afhankelijk van de gekozen polis, niet altijd volledig vergoed.

Type basisverzekeringen

Hoewel iedere basisverzekering dezelfde zorg vergoedt, zijn er verschillende zorgpolissen waar je uit kunt kiezen. Het soort zorgpolis dat je kiest, bepaalt de keuzevrijheid in zorgverlener.

 • Budgetpolis
  Bij een budgetpolis heb je weinig keuzevrijheid in gecontracteerde zorgverleners. Zo wordt er een beperkt aantal ziekenhuizen, klinieken en fysiotherapeuten vergoed. Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet je vaak 20% van de rekening zelf betalen. Kijk hier dus kritisch naar als je een budgetpolis af wilt sluiten.
 • Naturapolis
  Een naturapolis biedt een ruime keuze in zorgverleners. Zo worden bijna alle ziekenhuizen vergoed. Er is veel keuze in klinieken en fysiotherapeuten. Kies je toch voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet je waarschijnlijk een deel van de rekening zelf betalen.
 • Restitutiepolis
  Bij een restitutiepolis heb je volledig vrije zorgkeuze. Je kunt dus voor iedere zorgverlener kiezen, zonder dat je hiervoor bij hoeft te betalen. Mogelijk moet je de kosten wel eerst voorschieten en kun je deze bij je verzekeraar declareren. Is de rekening onredelijk hoog? Dan wordt mogelijk niet de gehele rekening vergoed vanuit de verzekeraar.
 • Combinatiepolis
  Een combinatiepolis is een combinatie van een natura- en restitutiepolis. Zo kent deze polis vergoedingen op naturabasis, maar ook op restitutiebasis. Je kunt zelf een ziekenhuis of zorgverlener kiezen en krijgt altijd 100% vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener. Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijg je het marktconforme tarief of het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed. De verzekeraar bepaalt zelf welk tarief gehanteerd wordt.

Wat kost een basisverzekering?

Maandelijks betaal je een vaste premie aan de zorgverzekeraar voor de basisverzekering. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. De premie is gebaseerd op de prijsafspraken die de zorgverzekeraar heeft gemaakt met zorgverleners en het type polis dat gekozen wordt.

 

Dit dossier is tot stand gekomen in samenwerking met UnitedConsumers

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief