Adverteren

Voor informatie over adverteren op Dokter.nl, kun je contact opnemen met Pieter Blijenberg.
Email: [email protected]

Content Marketing

Dokter.nl biedt diverse mogelijkheden voor Content Marketing. Neem contact op met met dhr. P. Blijenberg, E: [email protected] om de diverse mogelijkheden te bespreken en af te stemmen op uw wensen en doelstellingen.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Van de website www.dokter.nl mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, middels printouts, kopieën, of in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dokter.nl BV.
(Januari 2023)

Nieuws categorieën

Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief